ا

 • ابراهیمی.سید عباس اثر کیفیت اطلاعات توصیه¬های شفاهی در شبکه¬های اجتماعی-آنلاین بر رفتار گردشگر [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • ابطحی نصیری.سیده نیر آینده‌پژوهی هوش کسب‌و‌کار در صنعت گردشگری [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • احمدی.توران کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از عناصر هنری سازنده بناهای تاریخی (مطالعه موردی شهر همدان) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • احمدی.ساسان اثر اصالت ادراک شده بر رضایت و قصد بازدید مجدد گردشگران (مورد مطالعه: موزه مردم شناسی خانه کرد سنندج) [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • احمدی.ساسان ارزیابی اثرات اجتماعی – فرهنگی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مورد مطالعه: شهر بانه) [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • احمدی.علی محمد شناسایی عوامل تعیین­کننده ریسک سیستماتیک در شرکت­های فعال در صنعت گردشگری پزشکی ایران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • احمدی.علیرضا عوامل مؤثر بر رضایتمندی و حمایت ساکنان مناطق روستایی از گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان¬های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی) [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • احمدی.منیژه ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگران داخلی و خارجی مجموعه گردشگری بیستون [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1396]
 • اخلاقی.آمنه خوشرویی، فریبکاری و منفعت طلبی: ادراک زائران از فروشندگان شهر مشهد [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1395]
 • ارفعی.عزیز شناسایی مؤلفه¬های بازاریابی گردشگری با استفاده از روش فراترکیب [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • اروجی.حسن تقاضای بوم¬گردی استان گیلان با تأکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • اسحاقی.فاطمه عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی زائرین به مردم مشهد با تأکید بر تصورات قالبی [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • اسدپور کردی.مریم کارایی صنعت گردشگری ایران و تحلیل آن در اقلیم های مختلف [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • اسدپوریان.زینب گام‌های توسعه گردشگری فرهنگی در روستاهای استان لرستان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • اسدیان اردکانی.فائزه تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی براساس توجه به مؤلفه‌های گردشگری [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • اسعدی.میرمحمد راهکارهاي توسعۀ گردشگري سالمندي با رويکرد تکنيك مدل¬سازي ساختاري تفسيري (ISM) در استان یزد [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1395]
 • اسعدی.میرمحمد طراحي مدلي براي توسعه گردشگري معلولين در شهر يزد [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • اسعدی.میرمحمد تحلیل نقش حمایت ساکنان از توسعه گردشگری سلامت در بازاریابی با رویکرد نگاشت شناختی (مورد مطالعه: شهرک سلامت اصفهان) [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • اسلامبولچی.علیرضا تحلیل عوامل پیاده‌سازی گردشگری الکترونیک (مورد مطالعه: استان همدان) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • اسلامی.قاسم تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد شغلی کارکنان به واسطه اشتراک دانش و نقش تعدیل‌گر ارتباطات در هتل‌های چهار و پنج ستاره شهر مشهد [ دوره12, شماره 25 - بهار سال 1403]
 • اسماعیل پور.منصور تحلیل عوامل پیاده‌سازی گردشگری الکترونیک (مورد مطالعه: استان همدان) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • اسمی.رویا تأثیر تصویر مقصد و رضایت‏مندی بر وفاداری گردشگران میراث: ارائه یک مدل مفهومی (مورد مطالعه: مجموعه جهانی شیخ صفی‏ الدین اردبیلی) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • اشرفی.یکتا اثرات توسعه گردشگری ورودی بر توزیع درآمد بین خانوارها و شرکت ها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • اصغرپورماسوله.احمدرضا گونه‎شناسی کیفی سبک‎های زیارتی جوانان در شهر مشهد [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • اصغرپورماسوله.احمدرضا گونه­شناسی گردشگران بر اساس نوع اقامت در شهر مشهد [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • اصغری جهرمی.سمانه پیامدهای جامعه¬شناختی گردشگری در شهر شیراز [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • اصغری صارم.علی تحلیل عوامل پیاده‌سازی گردشگری الکترونیک (مورد مطالعه: استان همدان) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • اصغری.هادی هویت برند مقصد - رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • اصلاني.رضا تأثير عناصر مشارکت برند بر رضایت و وفاداری مشتريان رستوران¬های زنجیره¬ای شهر تهران [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1396]
 • اصلی پور.حسین طراحی شبکه مضامین چالش­های توسعه گردشگری ديني در ج.ا. ایران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • اعظم کاری.فائزه بررسی احساس امنیت گردشگران مذهبی در اماکن فراغتی (مورد مطالعه : شهر مشهد) [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1394]
 • اعظم کاری.فائزه تحليل جامعه شناختي عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • افتخاری.عبدالرضا رکن الدین عوامل مؤثر در تعیین رویکرد مدیریتی برندسازی پایدار مقصدهای گردشگری ساحلی (مورد مطالعه: منطقه ساحلی چابهار) [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • افسر.امیر مدل¬سازی پیش‌بینی تقاضای گردشگری تفریحی داخلی شهر تهران [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • اقبالی.سحر گونه‌شناسی کنش گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: زائران و گردشگران مشهد ) [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • اکبرپور.محمد شناسایی پیشران های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری روستای کندوله شهرستان صحنه [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • اکبری.زهرا تأثیر حفاظت از آب و مدیریت کاهش ضایعات بر افزایش وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • اکبری.محسن تأثیر فرزندان نوجوان در تصمیم گیری های آنی هنگام سفرهای تفریحی خانواده [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • اکبری.محسن تأثیر همخوانی تصویر خود واقعی و ایده آل بر تجربه، رضایت و ارتباط دهان‌به‌دهان گردشگران کیش [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • اله‌یاری.سمیرا الگوی بازاریابی مقصدهای گردشگری روستایی در ایران [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • امراللهی.محمدامیر تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی گردشگری مذهبی در توسعۀ فضایی استان قم [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • امیرنژاد.حمید الگوی گردشگری ساحلی و دریایی در سواحل رامسر (مبتنی بر انتخاب گردشگران) [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • امیرنژاد.حمید کارایی صنعت گردشگری ایران و تحلیل آن در اقلیم های مختلف [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • امیریان.سعید شناسایی عوامل تعیین­کننده ریسک سیستماتیک در شرکت­های فعال در صنعت گردشگری پزشکی ایران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • امین‌بیدختی.علی‌اکبر رابطه فرهنگ همکاری با عملکرد خلاقانه کارکنان سازمان های گردشگری و هتلداری [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • انصاری سامانی.حبیب بررسی عوامل مؤثر بر مطالعات امکان‌سنجی توسعه گردشگری در استان کرمانشاه؛ ارزیابی دیدگاه جامعه محلی [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • اهنچیان.نرگس تأثیر ارزش ادراک‌شده از برند بر قصد خرید سوغات موردمطالعه: سوغات آبنبات بجنورد [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • ایرانفر.سید محمد صادق تأثير رفتار ناخوشایند سایر گردشگران بر تجربه کلی گردشگر (مورد مطالعه: رستوران­های شهر مشهد) [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • ایزدی یزدان آبادی.فاطمه تحول دیجیتال و تأثیر آن بر روند کسب‌وکارهای گردشگری [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • ایزدی.نسیم تحلیل موانع توسعۀ گردشگری روستايی (مورد مطالعه: روستاي فش، شهرستان کنگاور، استان كرمانشاه) [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • ایلچی.لیلا تحلیل روند تحقیقات در تجربه گردشگری: تحلیل کتاب‌سنجی [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • ایلدرمی.علیرضا ظرفیت برد روانشناختی و مدیریت مناطق ساحلی حاشیه دریاچه سد زاینده رود [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • ایمانی خوشخو.محمدحسین عوامل مؤثر بر تحقق زنجيرة تأمين سبز صنعت گردشگری ایران [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • ایمانی خوشخو.محمدحسین هویت برند مقصد - رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • ایمانی خوشخو.محمدحسین طراحی مدل توسعة کارآفرینی گردشگری فرهنگی در شهر میراث جهانی یزد [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]

آ

 • آرایش.محمد باقر چهارچوبی جهت توسعه بوم¬گردی روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • آسایش.حمید تخمین تقاضای گردشگری سلامت از کشورهای خاورمیانه [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • آشتیانی.اسماء تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار کارکنان با محیط‌ زیست (مورد مطالعه: هتل¬ها و رستوران¬های شهر بیجار) [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • آشتیانی.طاهره تحول دیجیتال و تأثیر آن بر روند کسب‌وکارهای گردشگری [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • آشتیانی.طاهره تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار کارکنان با محیط‌ زیست (مورد مطالعه: هتل¬ها و رستوران¬های شهر بیجار) [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • آقا محمدی.جواد تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر تاب‌آوری سازمانی در دوران شیوع کووید-19 (مطالعه موردی: هتل‌های شهر مشهد) [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • آقازاده.هاشم اهداف تشکیل اتحاد¬های استراتژیک در کسب¬وکارهای گردشگری پزشکی ایران [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • آقایی.محمد الگوی پارادایمی خلق ارزش برند مقصدهاي گردشگری ایران [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • آل طه.سید حسن تأثیر همخوانی تصویر خود واقعی و ایده آل بر تجربه، رضایت و ارتباط دهان‌به‌دهان گردشگران کیش [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • آهنگران.جعفر تأثير عناصر مشارکت برند بر رضایت و وفاداری مشتريان رستوران¬های زنجیره¬ای شهر تهران [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1396]
 • آهنگران.جعفر اثر درک ریسک شناختی در همه‌گیری ویروس کووید-19 بر نیت رفتاری گردشگران از طریق نگرش هنجارهای ذهنی و اجتماعی (مورد مطالعه: شهر شیراز) [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]

ب

 • بادکو.بهروز تأثیر گردشگری اجتماع- محور بر توسعه جوامع روستایی از دیدگاه جامعه محلی مورد مطالعه: روستاهای هدف گردشگری شهرستان پاوه [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • باصولی.مهدی طراحی مدل توسعة کارآفرینی گردشگری فرهنگی در شهر میراث جهانی یزد [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • باصولي.مهدي طراحي مدلي براي توسعه گردشگري معلولين در شهر يزد [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • بافنده زنده.علیرضا طراحی الگوی راهبردی پیشایندهای تجربه مشتری در صنعت گردشگری [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • باقرسلیمی.سعید نقش فرهنگ ملی ایران در تصویرسازی مقصدهای گردشگری کشور (مورد مطالعه: استان گیلان) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • باقری قره بلاغ.هوشمند تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست¬محیطی کارکنان هتل [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • باقری.مسلم پیامدهای جامعه¬شناختی گردشگری در شهر شیراز [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • باقری.مهدیه چالش‌های تصمیم‌گیری زائر ایرانی برای زیارت پیاده اربعین [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • باقری.نفیسه شناسایی مهم‌ترین مسائل گردشگری شهر اصفهان [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • بخشی.حامد بررسی احساس امنیت گردشگران مذهبی در اماکن فراغتی (مورد مطالعه : شهر مشهد) [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1394]
 • بخشی.حامد گونه‌شناسی کنش گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: زائران و گردشگران مشهد ) [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • بخشی.حامد خوشرویی، فریبکاری و منفعت طلبی: ادراک زائران از فروشندگان شهر مشهد [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1395]
 • بخشی.حامد بررسی تأثیر تجربه تعاملی گردشگران بر نگرش آنان نسبت به جامعه میزبان (مورد مطالعه: شهر مشهد) [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • بخشی.حامد هویت برند مقصد - رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • بخشی.حامد بازنمایی تصاویر اینفلوئنسرهای اینستاگرامی در حوزه سفر [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • بدری.سید علی بررسی ادراک ذی نفعان از تحقق گردشگری حامی فقرا در روستاهای منتخب شرق استان سمنان [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • بدیع‌زاده.علی الگوی بازاریابی مقصدهای گردشگری روستایی در ایران [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • بذرافشان.مرتضی چارچوب تدوین سیاست¬های گردشگری جمهوری اسلامی ایران [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • بذری کشتان.اسما تأثیرات فعالیت های خرابکارانه گردشگران در محیط های روستایی بر روحیه گردشگرپذیری و تاب آوری مردم محلی (روستاهای گردشگری شهرستان نیشابور) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • بذله.مرجان تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی کارکنان در صنعت هتل¬داری مورد مطالعه: هتل¬های پنج ستاره شهر تبریز [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1397]
 • برخورداری.سمانه ارائه الگوی گردشگری سلامت براساس شاخص¬¬های فرهنگی در ایران [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • برومندزاد.یاسمین طراحي مدلي براي توسعه گردشگري معلولين در شهر يزد [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • بستام.هادی طراحی مدل کسب و کار نوآور در صنعت گردشگری با تأکید بر خلق ارزش در مقصد (مورد مطالعه: شهرستان مشهد) [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • بستان.زهرا مرور نظام¬مند مقالات پژوهشی در حوزه مطالعات اجتماعی گردشگری شواهدی از تحلیل محتوای نشریات علمی پژوهشی کشور [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1396]
 • بستان.زهرا سناريو‌های حضور گردشگران خارجی غيرمسلمان در افق 1404 در مشهد [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • بهاری.جعفر تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی کارکنان در صنعت هتل¬داری مورد مطالعه: هتل¬های پنج ستاره شهر تبریز [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1397]
 • بهاری.جعفر تأثیر رفتار شهروندي سازمانی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل¬های بین المللی پارسیان استان مازندران) [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • بهاری.جعفر تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندي سازمانی در صنعت هتل داری (مطالعه موردی: هتل پارسیان آزادی خزر) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • بهاری.جعفر رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت، وفاداری و اعتماد مشتری، در هتل های انقلاب و لاله شهر تهران [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • بهاری.شهلا تأثیر رفتار شهروندي سازمانی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل¬های بین المللی پارسیان استان مازندران) [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • بهاری.شهلا تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندي سازمانی در صنعت هتل داری (مطالعه موردی: هتل پارسیان آزادی خزر) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • بهاری.شهلا رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت، وفاداری و اعتماد مشتری، در هتل های انقلاب و لاله شهر تهران [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • بهبودی.امید بررسی تأثیر خودرهبری کارکنان بر پیامدهای برندسازی داخلی و هویت نقش در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل¬های پنج ستاره در شهر مشهد) [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • بهرامی.مختار تأثیر مقیاس¬های جغرافیایی محلی، ملی و جهانی در توسعه گردشگری استان کردستان [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • بیات.بهروز آینده‌پژوهی هوش کسب‌و‌کار در صنعت گردشگری [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • بیشمی.بهار سنجش عوامل مؤثر بر نگرش و گرایش فعالان گردشگری به گردشگری سبز [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]

پ

 • پارسا.سمانه نقش میانجی انگیزه سفر و رفتار مسئولانه در رابطه نگرش زیست‌محیطی با توسعه پایدار بوم¬گردی مورد مطالعه: شهرستان‌های مهدی¬شهر و سمنان [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • پارساپور.سارا عوامل مؤثر بر رضایت و تمایل بیشتر گردشگران به خرید در مراکز خرید شهر مشهد [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • پارساپور.سارا عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر ماندگاری گردشگران داخلی (مورد مطالعه: شهر مشهد) [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1395]
 • پرچکانی.پروانه عوامل مؤثر در تعیین رویکرد مدیریتی برندسازی پایدار مقصدهای گردشگری ساحلی (مورد مطالعه: منطقه ساحلی چابهار) [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • پروین محبی.ناعمه اثر کیفیت درک شده خدمات، رضایت و اعتماد گردشگران سلامت بر استفاده مجدد از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1396]
 • پوراحمد.احمد عوامل مؤثر بر رفتارطبیعت‏گردی دانشجویان دانشگاه‌های تهران و علم و فرهنگ [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • پورجوپاری.مرضیه تحلیل عامل­های تأثیرگذار بر شکل­گیری برند گردشگری روستایی شهرستان کرمان [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • پورسعید.علیرضا چهارچوبی جهت توسعه بوم¬گردی روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • پورفرج.اکبر ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش هتلداری (رویکرد تلفیقی عاملیت‌گرایی و منبع‌محوری) [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • پورفرج.اکبر الگوی بازاریابی مقصدهای گردشگری روستایی در ایران [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • پورفرج.اکبر نقش تفسیر در تعامل بین سیاست¬ومیراث فرهنگی¬درجهت توسعه گردشگری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • پورفرج.اکبر اثر اصالت ادراک شده بر رضایت و قصد بازدید مجدد گردشگران (مورد مطالعه: موزه مردم شناسی خانه کرد سنندج) [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • پورکسمائی.مریم عوامل مؤثر بر مدیریت معماری برند مقصدهای گردشگری استان البرز [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • پیرجمادی.سحر بررسی تأثیر مخاطرات ادراک‌ شده در گذران اوقات فراغت بر نشاط اجتماعی گردشگران ورزشی در ایام پاندمی کووید-19 [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • پیرمرادیان.زهرا تحليلي بر ظرفيت سازي گردشگري اجتماع¬محور در شهر یزد [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]

ت

 • ت.ت تأثیر «رابطه عاطفی» با برند بر وفاداری مشتریان در صنعت هتل داری مورد مطالعه: هتل های چهار و پنج ستاره استان مازندران [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1397]
 • تاج زاده نمین.ابوالفضل مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری ایران با رویکرد کیفی [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • تاج زاده نمین.ابوالفضل الگوی بازاریابی مقصدهای گردشگری روستایی در ایران [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • تاج زاده نمین.ابوالفضل تحلیل عوامل پیاده‌سازی گردشگری الکترونیک (مورد مطالعه: استان همدان) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • تاسا.سهیلا پیامدهای اجتماعی، پیامدهای فرهنگی، پیامدهای زیست محیطی، دربند، درکه [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • تبریزی.نازنین سنجش کیفیت عملکرد مقصدهای گردشگری میراث (مورد مطالعه : مجموعه تاریخی میربزرگ آمل) [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1394]
 • تبریزی.نازنین گردشگری و خلق شهر شاد (مورد مطالعه: شهرهای چالوس و نوشهر) [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • ترابی.ذبیح الله بررسی ادراک ذی نفعان از تحقق گردشگری حامی فقرا در روستاهای منتخب شرق استان سمنان [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • ترابی.محسن تحلیل مقاله‌های پژوهشی گردشگری در ایران [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • ترابیان بادی.غلامحسین الگوی سلامت سازمانی مبتنی بر اعتماد در صنعت هواپیمایی ایران [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • تقوایی.مسعود نظر شهروندان نسبت به وضعیت فست فود و عوامل مؤثر بر توسعه آن (مورد مطالعه: شهروندان اصفهان) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • تقوایی.مسعود تبیین مؤلفه¬های اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر گردشگری خلاق از دیدگاه گردشگران (محور زاینده¬رود اصفهان) [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • تقوی فرد.محمدتقی چارچوب خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • تقی پور.صغری طراحی الگوی راهبردی پیشایندهای تجربه مشتری در صنعت گردشگری [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • تقی زاده جورشری.محمّدرضا نقش فرهنگ ملی ایران در تصویرسازی مقصدهای گردشگری کشور (مورد مطالعه: استان گیلان) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • توسلی.سمانه عوامل مؤثر بر رفتارطبیعت‏گردی دانشجویان دانشگاه‌های تهران و علم و فرهنگ [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • توکلی.جعفر شناسایی پیشران های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری روستای کندوله شهرستان صحنه [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]

ج

 • جاویدیان.عباس عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت زندگی جامعه محلی در مقصد گردشگری مذهبی (مورد مطالعه: شهر شیراز) [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • جباری.گلنوش واکاوی عوامل مؤثر بر ارتباطات میان‌فرهنگی گردشگری در میان گردشگران (مورد مطالعه: شهر همدان) [ دوره12, شماره 25 - بهار سال 1403]
 • جعفری هفتخوانی.نادر واکاوی عوامل مؤثر بر ارتباطات میان‌فرهنگی گردشگری در میان گردشگران (مورد مطالعه: شهر همدان) [ دوره12, شماره 25 - بهار سال 1403]
 • جعفری.سکینه رفتار مصرف¬کننده در خدمات گردشگری الکترونیک [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • جعفری.سکینه نقش میانجی انگیزه سفر و رفتار مسئولانه در رابطه نگرش زیست‌محیطی با توسعه پایدار بوم¬گردی مورد مطالعه: شهرستان‌های مهدی¬شهر و سمنان [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • جعفری.سکینه رابطه فرهنگ همکاری با عملکرد خلاقانه کارکنان سازمان های گردشگری و هتلداری [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • جلیلیان.میترا شناسایی پیشران های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری روستای کندوله شهرستان صحنه [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • جمعه ای.عاطفه تمایل گردشگران به پرداخت هزینة خدمات در مقصدهای گردشگری روستایی [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • جولایی.مرضیه تأثیر فرزندان نوجوان در تصمیم گیری های آنی هنگام سفرهای تفریحی خانواده [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • جهانی.علی ارزيابي تقاضاي تفرجي کاربران پارک هاي شهري تهران با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • جهانیان.منوچهر الگوی پارادایمی خلق ارزش برند مقصدهاي گردشگری ایران [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]

چ

 • چراغی.مهدی تقاضای بوم¬گردی استان گیلان با تأکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • چراغی.مهدی ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگران داخلی و خارجی مجموعه گردشگری بیستون [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1396]

ح

 • حاتمی نژاد.محمد تأثیر همخوانی تصویر خود واقعی و ایده آل بر تجربه، رضایت و ارتباط دهان‌به‌دهان گردشگران کیش [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • حاجی احمدی فرمهینی.ترانه مدل کسب و کار گردشگری الکترونیک [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • حبیب نژاد.سید احمد نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1397]
 • حسام.مهدی تحلیل شبکه¬های اجتماعی؛ رویکردی نو در توسعۀ گردشگری روستایی [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1394]
 • حسام.مهدی تقاضای بوم¬گردی استان گیلان با تأکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • حسین زاده.علی طراحی مدل کسب و کار نوآور در صنعت گردشگری با تأکید بر خلق ارزش در مقصد (مورد مطالعه: شهرستان مشهد) [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • حسینی.الهه تأثیرعوامل منتخب فناوری‌های گردشگری هوشمند بر رضایت از استفاده از فناوری در سفر (موردمطالعه: گردشگران شهر یزد) [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • حسینی.سید فرهاد نقش تعدیل گر تجانس فرهنگی در روابط بین فعالیت های بازاریابی درونی و رضایت مندی کارکنان حوزه گردشگری منطقه غرب ایران، عراق و ترکیه [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • حق وردی زاده.ابوالفضل تأثیر ازدحام جمعیت بر میزان رضایت گردشگران در مقصدهای شهری (مورد مطالعه: بازار تبریز) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • حقی.یعقوب زيبايي‌شناسي گردشگری کشاورزی و توليد اجتماعي فضا از منظر ذي‌نفعان محلي (مورد مطالعه: جشنواره انگور در شهرستان ابهر، روستای درسجین) [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • حقیقی بروجنی.سمر دیدگاه‌ شهروندان در خصوص سرزندگیِ محورهای گردشگری پیاده (پیاده‌راه گردشگریِ چهارباغ عباسی اصفهان) [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • حکمت.وحیده نگاشت شناختی مؤلفه های ایجاد شهر مردم محور و نقش آن در توسعه گردشگری (مورد مطالعه: شهر یزد) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • حنفی زاده.محمد مدل کسب و کار گردشگری الکترونیک [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • حنیفی.فرهاد تأثیر «رابطه عاطفی» با برند بر وفاداری مشتریان در صنعت هتل داری مورد مطالعه: هتل های چهار و پنج ستاره استان مازندران [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1397]
 • حیدری بروجنی.الهه رابطه انگیزه‌های بوم‌گردی و بازدید مجدد از منطقه گردشگری در منطقه سلیمان تنگه ساری، استان مازندران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • حیدری.علی اهداف تشکیل اتحاد¬های استراتژیک در کسب¬وکارهای گردشگری پزشکی ایران [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • حیدری.علی اصغر تحول دیجیتال و تأثیر آن بر روند کسب‌وکارهای گردشگری [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • حیدری.علی اصغر تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار کارکنان با محیط‌ زیست (مورد مطالعه: هتل¬ها و رستوران¬های شهر بیجار) [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • حیدری.محمدتقی زيبايي‌شناسي گردشگری کشاورزی و توليد اجتماعي فضا از منظر ذي‌نفعان محلي (مورد مطالعه: جشنواره انگور در شهرستان ابهر، روستای درسجین) [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]

خ

 • خالق پناه.ریحانه ارزيابي تقاضاي تفرجي کاربران پارک هاي شهري تهران با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • خانی.سعیده تأثیر ازدحام جمعیت بر میزان رضایت گردشگران در مقصدهای شهری (مورد مطالعه: بازار تبریز) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • خدادادی.علی تحلیل عامل­های تأثیرگذار بر شکل­گیری برند گردشگری روستایی شهرستان کرمان [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • خرازی محمدوندی آذر.زهرا هوشمندسازی صنعت گردشگری ایران: تأکیدی بر توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • خراسانی.نعمت اله ارزيابي تقاضاي تفرجي کاربران پارک هاي شهري تهران با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • خزائی پول.امیر تأثیر «رابطه عاطفی» با برند بر وفاداری مشتریان در صنعت هتل داری مورد مطالعه: هتل های چهار و پنج ستاره استان مازندران [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1397]
 • خزائی پول.مرتضی مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری ایران با رویکرد کیفی [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • خزائی.فاطمه شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر در افزایش مشارکت اجتماعی جامعه میزبان در حفاظت از میراث جهانی یونسکو (مورد مطالعه: میراث جهانی استان یزد) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • خندان.نسترن گردشگری و خلق شهر شاد (مورد مطالعه: شهرهای چالوس و نوشهر) [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • خوارزمی.امیدعلی گونه­شناسی گردشگران بر اساس نوع اقامت در شهر مشهد [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • خیراللهی.ارسطو ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگران داخلی و خارجی مجموعه گردشگری بیستون [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1396]

د

 • داستانپور.خدیجه تأثیر رهبری برندگرا بر رفتار شهروندی برند در صنعت هتل داری [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • دانایی.ابوالفضل آسیب¬شناسی روابط انسانی در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1397]
 • دانائی فر.ایمان برآورد ارزش اقتصادي منطقه توریستی موگرمون شهرستان لنده [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • داوری.حدا بازنمایی تصاویر اینفلوئنسرهای اینستاگرامی در حوزه سفر [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • داوزده امامی.حمید الگوی سلامت سازمانی مبتنی بر اعتماد در صنعت هواپیمایی ایران [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • دبیر.علیرضا مدل¬سازی پیش‌بینی تقاضای گردشگری تفریحی داخلی شهر تهران [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • درخش.سعیده نگاشت شناختی مؤلفه های ایجاد شهر مردم محور و نقش آن در توسعه گردشگری (مورد مطالعه: شهر یزد) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • درستکار. احسان فرانظریه پردازی گردشگری منطقه ای: گزارش فراتحلیل [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • درویشی.مریم بخش¬بندی و تعیین نیمرخ روانشناختی- جمعیت شناختی و رفتاری زائرین کربلا در آیین سالانه¬ اربعین (مورد مطالعه: زائرین عبوری از مرزهای هوایی و زمینی استان خوزستان) [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • دغاغله.بعقوب بخش¬بندی و تعیین نیمرخ روانشناختی- جمعیت شناختی و رفتاری زائرین کربلا در آیین سالانه¬ اربعین (مورد مطالعه: زائرین عبوری از مرزهای هوایی و زمینی استان خوزستان) [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • دل افروز.نرگس نقش فرهنگ ملی ایران در تصویرسازی مقصدهای گردشگری کشور (مورد مطالعه: استان گیلان) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • دلشاد.زهرا مدل زنجيره تأمين سبز جهت بهبود توسعه پايدار محيط زيست با رويکرد کيفي مبتني بر نظريه داده‌بنياد [ دوره12, شماره 25 - بهار سال 1403]
 • دلیر.اسمعیل زيبايي‌شناسي گردشگری کشاورزی و توليد اجتماعي فضا از منظر ذي‌نفعان محلي (مورد مطالعه: جشنواره انگور در شهرستان ابهر، روستای درسجین) [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • دلير.الهه تحلیل سطح مسئولیت پذیری اجتماعی گردشگران در روستاهای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران دهستان¬های شهرستان خواف) [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1396]
 • دوزنده ضیابری.فاطمه تحول معیارهای کارآفرینی اجتماعی در توسعه گردشگری روستایی استان گیلان [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • دوستی ایرانی.مهناز طراحی مدل پویا جهت پیش‌بینی قصد سفر مسئولانه بر اساس پیچیدگی‌های نیازهای مازلو [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • دوستی ایرانی.مهناز تحلیل نقش حمایت ساکنان از توسعه گردشگری سلامت در بازاریابی با رویکرد نگاشت شناختی (مورد مطالعه: شهرک سلامت اصفهان) [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • دوستی.فرشته مقایسه الگوی نگرشی مردان و زنان به برنامه ریزی و توسعه گردشگری پاک و ارزان دوچرخه سواری ساحلی (نمونه مطالعاتی شهر بابلسر) [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • دهقان دهنوی.حسن مدل زنجيره تأمين سبز جهت بهبود توسعه پايدار محيط زيست با رويکرد کيفي مبتني بر نظريه داده‌بنياد [ دوره12, شماره 25 - بهار سال 1403]
 • دهقانی سلطانی.مهدی تأثیر سیستم مدیریت برند بر عملکرد برند کارکنان در شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگري [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • دهقانی سلطانی.مهدی تأثیر حفاظت از آب و مدیریت کاهش ضایعات بر افزایش وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • دیرگندم.نرجس رفتار مصرف¬کننده در خدمات گردشگری الکترونیک [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • دیرگندم.نرجس اثر کیفیت اطلاعات توصیه¬های شفاهی در شبکه¬های اجتماعی-آنلاین بر رفتار گردشگر [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]

ذ

 • ذال.محمد حسن گردشگری و خلق شهر شاد (مورد مطالعه: شهرهای چالوس و نوشهر) [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]

ر

 • ربانی.مژده مدل زنجيره تأمين سبز جهت بهبود توسعه پايدار محيط زيست با رويکرد کيفي مبتني بر نظريه داده‌بنياد [ دوره12, شماره 25 - بهار سال 1403]
 • رباني.راضيه بررسی دیدگاه انسان شناسی به ارتباطات اجتماعی در فضاهای خلاق گردشگری: محور چهارباغ اصفهان [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • رجایی.زهرا تأثیرات فعالیت های خرابکارانه گردشگران در محیط های روستایی بر روحیه گردشگرپذیری و تاب آوری مردم محلی (روستاهای گردشگری شهرستان نیشابور) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • رجائیان.علی رضا شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه گردشگری سلامت در ایران مورد مطالعه: استان تهران [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • رجبی.نگار شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر در افزایش مشارکت اجتماعی جامعه میزبان در حفاظت از میراث جهانی یونسکو (مورد مطالعه: میراث جهانی استان یزد) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • رحبی مقدم.نیلوفر عوامل انگیزشی در گردشگری جنگ مورد مطالعه: موزه جنگ خرمشهر [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1397]
 • رحمانی فضلی.هادی تخمین تقاضای گردشگری سلامت از کشورهای خاورمیانه [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • رحمانی.فاطمه تأثير شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری بر تقاضای گردشگری خارجی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رحمانی.فاطمه بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری پزشکی در شهر مشهد [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • رحمانی.مریم زيبايي‌شناسي گردشگری کشاورزی و توليد اجتماعي فضا از منظر ذي‌نفعان محلي (مورد مطالعه: جشنواره انگور در شهرستان ابهر، روستای درسجین) [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • رحیم نیا.فریبرز تأثیر جو بخشش درک شده بر عملکرد زنان فعال در صنعت گردشگری [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • رحیمیان اصل.محمد مهدی ارائه چارچوبی جهت افزایش رغبت گردشگران خارجی برای سفر به ایران با تأکید بر قدرت نرم [ دوره12, شماره 25 - بهار سال 1403]
 • رحیمیان.مهدی گام‌های توسعه گردشگری فرهنگی در روستاهای استان لرستان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • رزاقیان.فرزانه مدیریت استراتژیک زیارت در مشهد با تأکید بر حوزۀ اجتماعی- فرهنگی [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1394]
 • رستگار.احمد ارائه مدل علی تطبیقی عوامل مؤثر بر رفتارهای حفاظتی زیست¬محیطی مورد مطالعه: گردشگران داخلی و خارجی استان فارس [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • رستگار.عباسعلی تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست¬محیطی کارکنان هتل [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • رستمی.منا تعیین مناسب‏ ترین زیست ‏بوم‏های توسعۀ بوم‏گردی جامعه بنیاد (مورد مطالعه: دهستان سیاهو بندرعباس) [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • رسولی.محمد ارزیابی اثرات اجتماعی – فرهنگی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مورد مطالعه: شهر بانه) [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • رضوانی.محمد رضا بررسی ادراک ذی نفعان از تحقق گردشگری حامی فقرا در روستاهای منتخب شرق استان سمنان [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • رضوی زاده.ندا تحلیل رفتار خرید سوغات در میان زائران شهر مشهد [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • رضوی زاده.ندا مرور صوری و محتوایی مطالعات زیارت و گردشگری مذهبی در ایران (1382-1400) [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • رفیعی دارانی.هادی عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر ماندگاری گردشگران داخلی (مورد مطالعه: شهر مشهد) [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1395]
 • رفیعی دارانی.هادی تأثير رفتار ناخوشایند سایر گردشگران بر تجربه کلی گردشگر (مورد مطالعه: رستوران­های شهر مشهد) [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • رفیعی دارانی.هادی عوامل مؤثر بر رضایت و تمایل بیشتر گردشگران به خرید در مراکز خرید شهر مشهد [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • رکن الدین افتخاری.عبدالرضا تحلیل بعد اجتماعی مدیریت کارآفرینی پایدار در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل¬های 4 و 5 ستاره شهر تهران ) [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • رمضان پور.اسماعیل تأثیر فرزندان نوجوان در تصمیم گیری های آنی هنگام سفرهای تفریحی خانواده [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • رمضان زاده لسبوئی.مهدی مقایسه الگوی نگرشی مردان و زنان به برنامه ریزی و توسعه گردشگری پاک و ارزان دوچرخه سواری ساحلی (نمونه مطالعاتی شهر بابلسر) [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • روستا.علیرضا طراحی مدل كيفي ارتباطات یکپارچه‏ی بازاریابی در دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • رومیانی.احمد سناريو‌های حضور گردشگران خارجی غيرمسلمان در افق 1404 در مشهد [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • رومیانی.کامران بررسی تأثیر مخاطرات ادراک‌ شده در گذران اوقات فراغت بر نشاط اجتماعی گردشگران ورزشی در ایام پاندمی کووید-19 [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • رهنما.علی تأثير شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری بر تقاضای گردشگری خارجی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رهنما.علی عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر ماندگاری گردشگران داخلی (مورد مطالعه: شهر مشهد) [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1395]
 • رئیسی سرتشنیزی.هاشم تأثیرعوامل منتخب فناوری‌های گردشگری هوشمند بر رضایت از استفاده از فناوری در سفر (موردمطالعه: گردشگران شهر یزد) [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • رئیسی نافچی.ابوالقاسم آسیب¬شناسی روابط انسانی در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1397]

ز

 • زارع.حمید چگونگی انعکاس برند کارفرما در آگهی‌های شغلی (موردمطالعه: صنعت گردشگری و هتلداری) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • زاهدی.شمس السادات بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1394]
 • زاهدی.شمس السادات بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1394]
 • زحمتکش سردوراهی.مهدیه عوامل کلیدی موفقیت جمع سپاری در توسعه توانمندی‌های مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهر یزد) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • زرجو.شبنم عوامل مؤثر بر مدیریت معماری برند مقصدهای گردشگری استان البرز [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • زرجو.شبنم شناسایی عوامل موثر اجرای خط مشی گردشگری در استان گیلان [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • زرجو.شبنم شناسایی عوامل موثر اجرای خط مشی گردشگری در استان گیلان [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • زرگری مرندی.هلیا شناسایی معیارهای مؤثر بر موفقیت کسب¬وکارهای اینترنتی حوزه¬ گردشگری در ایران با هدف بهبود اقتصاد محلی و حفاظت از دانش بومی [ دوره12, شماره 25 - بهار سال 1403]
 • زندی پاک. شاهد طراحی مدل کنترل رفتار انحرافی کارکنان هتل بیمارستان ها با توجه به حمایت سازمانی ادراک شده، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • زندی پاک.رابعه سبک مدیریت حکمت محور و سازه ها و مسیرهای دستیابی به آن و رابطه آن با رهبری تحول گرا (مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره شهر تهران) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • زندی پاک.رابعه طراحی مدل کنترل رفتار انحرافی کارکنان هتل بیمارستان ها با توجه به حمایت سازمانی ادراک شده، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • زندی نسب.مصطفی شناسایی و اولویت­بندی ابعاد کیفیت تجربه گردشگر از دیدگاه گردشگران خارجی سفر کرده به شهر شیراز [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • زندی.ابتهال بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1394]
 • زندی.ابتهال بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1394]
 • زندی.ابتهال مدل¬سازی پیش‌بینی تقاضای گردشگری تفریحی داخلی شهر تهران [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • زنگوئی.فرنوش هوشمندسازی صنعت گردشگری ایران: تأکیدی بر توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • زوارنیا.مهری تحلیل شبکه همکاری سازمانی در مدیریت مقاصد گردشگری (مورد مطالعه : شهر مشهد) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]

س

 • سارانی.مجید رابطه فرهنگ همکاری با عملکرد خلاقانه کارکنان سازمان های گردشگری و هتلداری [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • ساعت‌چیان.وحید بررسی تأثیر مخاطرات ادراک‌ شده در گذران اوقات فراغت بر نشاط اجتماعی گردشگران ورزشی در ایام پاندمی کووید-19 [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • سام.فاطمه مطالعه‌ مردم نگارانه‌‌ انگیزه‌ گردشگران از سفر تفریحی به استان مازندران از دریچه نظریه مناسک گذار [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • سبزی فرد.فرهاد بازسازی معنایی پدیده طبیعت‌گردی جمعی در بین مردم شهر ایلام [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • سبک رو.مهدی تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست¬محیطی کارکنان هتل [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • سبک رو.مهدی تأثیر رهبری برندگرا بر رفتار شهروندی برند در صنعت هتل داری [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سجاسی قیداری.حمدالله تحلیل سطح مسئولیت پذیری اجتماعی گردشگران در روستاهای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران دهستان¬های شهرستان خواف) [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1396]
 • سجاسی قیداری.حمدالله تمایل گردشگران به پرداخت هزینة خدمات در مقصدهای گردشگری روستایی [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • سجاسی قیداری.حمدالله تأثیرات فعالیت های خرابکارانه گردشگران در محیط های روستایی بر روحیه گردشگرپذیری و تاب آوری مردم محلی (روستاهای گردشگری شهرستان نیشابور) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • سخدری.جواد شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه گردشگری سلامت در ایران مورد مطالعه: استان تهران [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • سخدری.جواد ارائه مدل توسعه اکوسیستم کارآفرینی روستایی (با تأکید بر اقامتگاه های بوم گردی روستاهای هدف گردشگری استان خراسان رضوی) [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • سخدری.کمال شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه گردشگری سلامت در ایران مورد مطالعه: استان تهران [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • سعیدا اردکانی.سعید رفتار شهروندی برند، رهبری برند، اشتیاق برند، اصفهان، مدل یابی معادلات ساختاری [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • سعیدی.دکتر علی اصغر پیامدهای اجتماعی، پیامدهای فرهنگی، پیامدهای زیست محیطی، دربند، درکه [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • سلطانی. ایرج الگوی سلامت سازمانی مبتنی بر اعتماد در صنعت هواپیمایی ایران [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • سنگی نور پور.عباس نقش ارزش تجربی در کیفیت ارتباط با مشتریان آژانس های مسافرتی [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • سیدامیری.نادر شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه گردشگری سلامت در ایران مورد مطالعه: استان تهران [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • سیوندیان.مصباح تحلیل روند تحقیقات در تجربه گردشگری: تحلیل کتاب‌سنجی [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]

ش

 • شالبافیان.علی اصغر اهداف تشکیل اتحاد¬های استراتژیک در کسب¬وکارهای گردشگری پزشکی ایران [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • شالبافیان.علی اصغر شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر در افزایش مشارکت اجتماعی جامعه میزبان در حفاظت از میراث جهانی یونسکو (مورد مطالعه: میراث جهانی استان یزد) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • شالبافیان.علی اصغر مطالعه تطبیقی سلسله مراتب قوانین و مقررات گردشگری ایران با سایر کشورها [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • شاه زیدی.مهری شناسایی مهم‌ترین مسائل گردشگری شهر اصفهان [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شاهپوری.احمدرضا الگوی گردشگری ساحلی و دریایی در سواحل رامسر (مبتنی بر انتخاب گردشگران) [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • شایان.حمید رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه‌داری [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • شایسته.کامران ظرفیت برد روانشناختی و مدیریت مناطق ساحلی حاشیه دریاچه سد زاینده رود [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • شبگو منصف.سید محمود نقش فرهنگ ملی ایران در تصویرسازی مقصدهای گردشگری کشور (مورد مطالعه: استان گیلان) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شجاعی.پیام پیامدهای جامعه¬شناختی گردشگری در شهر شیراز [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • شریعتی مزینانی.سعید رهیافت پدیدارشناسانه در مطالعات گردشگری [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • شفیعی.آزاده تأثیر ویژگی¬های خدمات بر کارکنان و مشتریان (مورد مطالعه: هتل‏های پارسیان اصفهان) [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1394]
 • شفیعی.نوید شناسایی و اولویت­بندی ابعاد کیفیت تجربه گردشگر از دیدگاه گردشگران خارجی سفر کرده به شهر شیراز [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • شمس الدینی.علی تحليلي بر ظرفيت سازي گردشگري اجتماع¬محور در شهر یزد [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • شهبازی شیران.حبیب تأثیر تصویر مقصد و رضایت‏مندی بر وفاداری گردشگران میراث: ارائه یک مدل مفهومی (مورد مطالعه: مجموعه جهانی شیخ صفی‏ الدین اردبیلی) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شهدادی.علی تعیین مناسب‏ ترین زیست ‏بوم‏های توسعۀ بوم‏گردی جامعه بنیاد (مورد مطالعه: دهستان سیاهو بندرعباس) [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • شهریاری. ملیحه ارائه مدل توسعه اکوسیستم کارآفرینی روستایی (با تأکید بر اقامتگاه های بوم گردی روستاهای هدف گردشگری استان خراسان رضوی) [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • شیخی.زهرا ظرفیت برد روانشناختی و مدیریت مناطق ساحلی حاشیه دریاچه سد زاینده رود [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • شیرزادی لسکوکلایه.سمیه کارایی صنعت گردشگری ایران و تحلیل آن در اقلیم های مختلف [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • شیرمحمدی.یزدان اثر فعالیت‌های شبکه¬های اجتماعی بر طنین برند (شناختی و احساسی) و وفاداری گردشگران اروپایی شهر تهران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شیرمحمدی.یزدان اثر درک ریسک شناختی در همه‌گیری ویروس کووید-19 بر نیت رفتاری گردشگران از طریق نگرش هنجارهای ذهنی و اجتماعی (مورد مطالعه: شهر شیراز) [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • شیری.اردشیر تأثیر سیستم مدیریت برند بر عملکرد برند کارکنان در شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگري [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]

ص

 • صادقی پوریانی.عباس تحلیل عوامل پیاده‌سازی گردشگری الکترونیک (مورد مطالعه: استان همدان) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • صادقی.علی تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی گردشگری مذهبی در توسعۀ فضایی استان قم [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • صادقی.نگین تبیین مؤلفه¬های اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر گردشگری خلاق از دیدگاه گردشگران (محور زاینده¬رود اصفهان) [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • صالحی امیری.سید رضا مدل مفهومی توسعه پایدار گردشگری فرهنگی با رویکرد فراترکیب [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • صالحی پور.محمدرضا نقش تفسیر در تعامل بین سیاست¬ومیراث فرهنگی¬درجهت توسعه گردشگری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • صالحی صدقیانی.جمشید هوشمندسازی صنعت گردشگری ایران: تأکیدی بر توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • صالحی عمران.ابراهیم جایگاه گردشگری در کتاب های درسی دوره ابتدایی [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • صالحی.صادق تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی کارکنان در صنعت هتل¬داری مورد مطالعه: هتل¬های پنج ستاره شهر تبریز [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1397]
 • صالحی.یسرا تحلیلی بر نقش سرمایه اجتماعی، تعامل اجتماعی و تسهیم دانش در بازاریابی گردشگری الکترونیک [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • صدیق اورعی.شهیده چالش‌های تصمیم‌گیری زائر ایرانی برای زیارت پیاده اربعین [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • صدیق اورعی.غلامرضا چالش‌های تصمیم‌گیری زائر ایرانی برای زیارت پیاده اربعین [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • صفیاری.رسول پیشران های مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری نواحی روستایی با تأکید بر آینده پژوهی (مورد مطالعه: بخش اورامان شهرستان سروآباد) [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • صنوبر.ناصر تأثیر ازدحام جمعیت بر میزان رضایت گردشگران در مقصدهای شهری (مورد مطالعه: بازار تبریز) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • صیف.محمد حسن ارائه مدل علی تطبیقی عوامل مؤثر بر رفتارهای حفاظتی زیست¬محیطی مورد مطالعه: گردشگران داخلی و خارجی استان فارس [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]

ض

 • ضرغام بروجنی.حمید چارچوب تدوین سیاست¬های گردشگری جمهوری اسلامی ایران [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • ضرغام بروجنی.حمید مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری ایران با رویکرد کیفی [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • ضرغام بروجنی.حمید اهداف تشکیل اتحاد¬های استراتژیک در کسب¬وکارهای گردشگری پزشکی ایران [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • ضرغام بروجنی.حمید مدل مفهومی توسعه پایدار گردشگری فرهنگی با رویکرد فراترکیب [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • ضرغام بروجنی.حمید اثرات توسعه گردشگری ورودی بر توزیع درآمد بین خانوارها و شرکت ها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ضرغام بروجنی.حمید طراحی شبکه مضامین چالش­های توسعه گردشگری ديني در ج.ا. ایران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • ضرغام بروجنی.حمید عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری استان تهران (مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری شهرستان شمیرانات) [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • ضرغام بروجنی.حمید چارچوب خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • ضیایی.محمود عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری استان تهران (مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری شهرستان شمیرانات) [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • ضیائی.محمود الگوی عوامل رفتاری توسعه گردشگری دسترس­پذیر برای افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی (مورد مطالعه: شهر تهران) [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • ضیائی.محمود چارچوب خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]

ط

 • طالبی.سیامک ارائه مدل علی تطبیقی عوامل مؤثر بر رفتارهای حفاظتی زیست¬محیطی مورد مطالعه: گردشگران داخلی و خارجی استان فارس [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • طاهری.شکریه تأثیر حفاظت از آب و مدیریت کاهش ضایعات بر افزایش وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • طاهری.مصطفی تأثیر ارزش ادراکی دریافت شده و حس مکان بر وفاداری گردشگران (مطالعۀ موردی: استان همدان) [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • طاهریان.پریسا تاثیر تصویر مقصد جامعه محلی و اثرات ادراکی گردشگری در حمایت ازسیاستهای گردشگری(مورد مطالعه : ساکنان شهرسمنان) [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • طهماسبی.اصغر تحلیل شبکه همکاری سازمانی در مدیریت مقاصد گردشگری (مورد مطالعه : شهر مشهد) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]

ع

 • عابدی. رؤیا تعیین تقویم گردشگری با استفاده از شاخص اقلیمی گردشگری (TCI) و شاخص اقلیمی-تعطیلات (HCI) (مطالعه موردی: آستارا، استان گیلان) [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • عابدی.سمیه تاثیر سبک‌های رهبری نوظهور بر سرمایه روانشناختی و رفتارهای شغلی کارکنان در هتلداری [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • عابدی.طوبی تعیین تقویم گردشگری با استفاده از شاخص اقلیمی گردشگری (TCI) و شاخص اقلیمی-تعطیلات (HCI) (مطالعه موردی: آستارا، استان گیلان) [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • عابدینی بلترک.میمنت جایگاه گردشگری در کتاب های درسی دوره ابتدایی [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • عابدینی.علی چگونگی انعکاس برند کارفرما در آگهی‌های شغلی (موردمطالعه: صنعت گردشگری و هتلداری) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • عاشوری.تقی طراحی الگوی توسعه کارآفرینی درون‌سازمانی در مجموعه‌های تفریحی ورزشی [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • عاقلی.میثم عوامل مؤثر بر مدیریت معماری برند مقصدهای گردشگری استان البرز [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • عالی.صمد طراحی الگوی راهبردی پیشایندهای تجربه مشتری در صنعت گردشگری [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • عباس پور.نیلوفر اثرات توسعه گردشگری ورودی بر توزیع درآمد بین خانوارها و شرکت ها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • عباسیان.عزت الله شناسایی عوامل تعیین­کننده ریسک سیستماتیک در شرکت­های فعال در صنعت گردشگری پزشکی ایران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • عبدالمحمدی.فرزانه نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1397]
 • عبدلی.مریم شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر در افزایش مشارکت اجتماعی جامعه میزبان در حفاظت از میراث جهانی یونسکو (مورد مطالعه: میراث جهانی استان یزد) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • عبدی.مرجان طراحی شبکه مضامین چالش­های توسعه گردشگری ديني در ج.ا. ایران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • عزیزی.عذرا مطالعه تطبیقی سلسله مراتب قوانین و مقررات گردشگری ایران با سایر کشورها [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • عزیزی.عذرا چارچوب خلق ارزش از طریق زنجیره تأمین یکپارچه الکترونیکی خدمات گردشگری [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • عسگرشمسی.میثم طراحی الگوی توسعه کارآفرینی درون‌سازمانی در مجموعه‌های تفریحی ورزشی [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • عسگرنژاد نوری.باقر تاثیر سبک‌های رهبری نوظهور بر سرمایه روانشناختی و رفتارهای شغلی کارکنان در هتلداری [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • عشریه.امید تحلیل سیستمی اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری ایران با رویکرد آینده پژوهی [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1396]
 • عصاری آرانی.عباس شناسایی عوامل تعیین­کننده ریسک سیستماتیک در شرکت­های فعال در صنعت گردشگری پزشکی ایران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • عطائی.پوریا باورهای جامعه روستایی دربارۀ اثرات توسعۀ گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستای فش، شهرستان کنگاور) [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1395]
 • عظیمی هاشمی.مژگان گونه‌شناسی کنش گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: زائران و گردشگران مشهد ) [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • عظیمی هاشمی.مژگان مرور نظام¬مند مقالات پژوهشی در حوزه مطالعات اجتماعی گردشگری شواهدی از تحلیل محتوای نشریات علمی پژوهشی کشور [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1396]
 • عظیمی هاشمی.مژگان سرمایه اجتماعی و وفاداری زائران اصفهانی به محله سرشور مشهد [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • عظیمی هاشمی.مژگان هویت برند مقصد - رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • عفتی.سميه تحليل جامعه شناختي عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • علی اسماعیلی.زهره نقش جامعه برند مقصد مبتنی بر رسانه¬های اجتماعی در برانگیختن احساسات و قصد گردشگران برای خلق مشترک ارزش و بازدید [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • علی اکبری.عطیه نظر شهروندان نسبت به وضعیت فست فود و عوامل مؤثر بر توسعه آن (مورد مطالعه: شهروندان اصفهان) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • علی آبادی.وحید تحلیل موانع توسعۀ گردشگری روستايی (مورد مطالعه: روستاي فش، شهرستان کنگاور، استان كرمانشاه) [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • علی‌بیگی.جواد تأثیر گردشگري مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردي: روستاي بردی؛ شهرستان دهلران) [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • علیمحمدلو.مسلم شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی اینترنت اشیاء برای هوشمندسازی مقاصد گردشگری با رویکرد آینده¬پژوهی (مورد مطالعه: استان فارس) [ دوره12, شماره 25 - بهار سال 1403]
 • عنابستانی.علی اکبر تحلیل عامل­های تأثیرگذار بر شکل­گیری برند گردشگری روستایی شهرستان کرمان [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • عنبرستانی.سعید عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری استان تهران (مورد مطالعه: مناطق نمونه گردشگری شهرستان شمیرانات) [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • عوض پور.پژمان بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری پزشکی در شهر مشهد [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • عیدگاهیان کاسب.ندا سرمایه اجتماعی و وفاداری زائران اصفهانی به محله سرشور مشهد [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]

غ

 • غفاری. روناک پیشران های مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری نواحی روستایی با تأکید بر آینده پژوهی (مورد مطالعه: بخش اورامان شهرستان سروآباد) [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • غفاری.فرهاد مدل مفهومی توسعه پایدار گردشگری فرهنگی با رویکرد فراترکیب [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • غفاری.محمد مقایسۀ انگیزه‌های زنان و مردان گردشگر از سفر به شهر اصفهان [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1395]
 • غفاری.محمد اثر مسئولیت های اجتماعی بر توسعه ارزش ویژه برند مقصدهای گردشگری مورد مطالعه: شهر اصفهان [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1397]
 • غفاری.محمد ارائه الگویی برای بررسی تأثیر ارتباطات توصیه ای آنلاین بر قصد سفر به مقصد گردشگری [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • غفاری.محمد شناسایی و اولویت­بندی ابعاد کیفیت تجربه گردشگر از دیدگاه گردشگران خارجی سفر کرده به شهر شیراز [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • غلامی.محمد تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی گردشگری مذهبی در توسعۀ فضایی استان قم [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]

ف

 • فتحی.محمد رضا تحلیل مقاله‌های پژوهشی گردشگری در ایران [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • فراحی.محمد مهدی کشف مؤلفه‌های مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • فراحی.محمد مهدی اثر کیفیت درک شده خدمات، رضایت و اعتماد گردشگران سلامت بر استفاده مجدد از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1396]
 • فرجی.امین تحلیل سیستمی اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری ایران با رویکرد آینده پژوهی [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1396]
 • فردوسی.سجاد رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه‌داری [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • فرزین.محمدرضا مدل¬سازی پیش‌بینی تقاضای گردشگری تفریحی داخلی شهر تهران [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • فرزین.محمدرضا ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش هتلداری (رویکرد تلفیقی عاملیت‌گرایی و منبع‌محوری) [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • فرزین.محمدرضا اثرات توسعه گردشگری ورودی بر توزیع درآمد بین خانوارها و شرکت ها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • فرضی زاده.زهرا پیامدهای اجتماعی، پیامدهای فرهنگی، پیامدهای زیست محیطی، دربند، درکه [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • فرمانی.مهدی شناسایی و اولویت­بندی ابعاد کیفیت تجربه گردشگر از دیدگاه گردشگران خارجی سفر کرده به شهر شیراز [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • فروغ زاده.سیمین تحلیل رفتار خرید سوغات در میان زائران شهر مشهد [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • فکری زاد.نازنین الگوی عوامل رفتاری توسعه گردشگری دسترس­پذیر برای افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی (مورد مطالعه: شهر تهران) [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • فلاح تفتی.حامد تحول معیارهای کارآفرینی اجتماعی در توسعه گردشگری روستایی استان گیلان [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • فلاح تفتی.حامد عوامل کلیدی موفقیت جمع سپاری در توسعه توانمندی‌های مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهر یزد) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • فلاح تفتی.حامد طراحی مدل پویا جهت پیش‌بینی قصد سفر مسئولانه بر اساس پیچیدگی‌های نیازهای مازلو [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • فلاح تفتی.حامد نگاشت شناختی مؤلفه های ایجاد شهر مردم محور و نقش آن در توسعه گردشگری (مورد مطالعه: شهر یزد) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • فلاحی.محمد باقر تأثیر رهبری برندگرا بر رفتار شهروندی برند در صنعت هتل داری [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • فهرست.فاطمه عوامل مؤثر بر رفتارطبیعت‏گردی دانشجویان دانشگاه‌های تهران و علم و فرهنگ [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • فهرست.فاطمه رابطه انگیزه‌های بوم‌گردی و بازدید مجدد از منطقه گردشگری در منطقه سلیمان تنگه ساری، استان مازندران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • فیض اللهی.علی بازسازی معنایی پدیده طبیعت‌گردی جمعی در بین مردم شهر ایلام [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • فیض پور.محمدعلی بررسی عوامل مؤثر بر مطالعات امکان‌سنجی توسعه گردشگری در استان کرمانشاه؛ ارزیابی دیدگاه جامعه محلی [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]

ق

 • قادری.فرشاد تأثیر جو بخشش درک شده بر عملکرد زنان فعال در صنعت گردشگری [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • قادری.فرشاد تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد شغلی کارکنان به واسطه اشتراک دانش و نقش تعدیل‌گر ارتباطات در هتل‌های چهار و پنج ستاره شهر مشهد [ دوره12, شماره 25 - بهار سال 1403]
 • قادری.فرشاد تأثیر جو برخورد با خطا بر تمایل به ترک خدمت زنان شاغل (مورد مطالعه: هتل های چهار و پنج ستاره شهر مشهد) [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • قاسمی.ابوطالب مطالعه تطبیقی سلسله مراتب قوانین و مقررات گردشگری ایران با سایر کشورها [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • قاسمی.اکبر تأثیر ازدحام جمعیت بر میزان رضایت گردشگران در مقصدهای شهری (مورد مطالعه: بازار تبریز) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • قاسمی.یارمحمد بازسازی معنایی پدیده طبیعت‌گردی جمعی در بین مردم شهر ایلام [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • قبادي لموكي.تحفه آینده‌پژوهی هوش کسب‌و‌کار در صنعت گردشگری [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • قدمی.حسین طراحی مدل کسب و کار نوآور در صنعت گردشگری با تأکید بر خلق ارزش در مقصد (مورد مطالعه: شهرستان مشهد) [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • قربان زاده.داود تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر تاب‌آوری سازمانی در دوران شیوع کووید-19 (مطالعه موردی: هتل‌های شهر مشهد) [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • قربانی.امیر آسیب¬شناسی روابط انسانی در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1397]
 • قربانی.محمد الگوی گردشگری ساحلی و دریایی در سواحل رامسر (مبتنی بر انتخاب گردشگران) [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • قزلسفلو.حمیدرضا طراحی الگوی توسعه کارآفرینی درون‌سازمانی در مجموعه‌های تفریحی ورزشی [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • قنبری.ابوالفضل عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان با تأکید بر بخش گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر سی‌سخت) [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • قنبری.امین اثر درک ریسک شناختی در همه‌گیری ویروس کووید-19 بر نیت رفتاری گردشگران از طریق نگرش هنجارهای ذهنی و اجتماعی (مورد مطالعه: شهر شیراز) [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • قهرمان.آرش تحليل جامعه شناختي عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • قهرمان.آرش تحليل جامعه شناختي عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • قهرمان.آرش عوامل اجتماعی مؤثر بر اختلال رابطه ای در مناسبات گردشگر- ميزبان در شهر مشهد [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • قهرمان.آرش سناريو‌های حضور گردشگران خارجی غيرمسلمان در افق 1404 در مشهد [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • قهرمان.آرش گونه­شناسی گردشگران بر اساس نوع اقامت در شهر مشهد [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]

ک

 • کابلی.سید حسن نقش میانجی انگیزه سفر و رفتار مسئولانه در رابطه نگرش زیست‌محیطی با توسعه پایدار بوم¬گردی مورد مطالعه: شهرستان‌های مهدی¬شهر و سمنان [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • کاظمی راد.لادن تعیین تقویم گردشگری با استفاده از شاخص اقلیمی گردشگری (TCI) و شاخص اقلیمی-تعطیلات (HCI) (مطالعه موردی: آستارا، استان گیلان) [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • کاظمیان.صادق کشف مؤلفه‌های مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کاوه.خدیجه شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی اینترنت اشیاء برای هوشمندسازی مقاصد گردشگری با رویکرد آینده¬پژوهی (مورد مطالعه: استان فارس) [ دوره12, شماره 25 - بهار سال 1403]
 • کرانی.زهره مطالعه‌ مردم نگارانه‌‌ انگیزه‌ گردشگران از سفر تفریحی به استان مازندران از دریچه نظریه مناسک گذار [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • کرمانی.مهدی گونه‎شناسی کیفی سبک‎های زیارتی جوانان در شهر مشهد [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • کروبی.مهدی ارزیابی اثرات اجتماعی – فرهنگی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مورد مطالعه: شهر بانه) [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • کروبی.مهدی مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری ایران با رویکرد کیفی [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • کروبی.مهدی ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش هتلداری (رویکرد تلفیقی عاملیت‌گرایی و منبع‌محوری) [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • کروبی.مهدی تأثیر رفتار شهروندي سازمانی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل¬های بین المللی پارسیان استان مازندران) [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • کروبی.مهدی تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندي سازمانی در صنعت هتل داری (مطالعه موردی: هتل پارسیان آزادی خزر) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کروبی.مهدی الگوی عوامل رفتاری توسعه گردشگری دسترس­پذیر برای افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی (مورد مطالعه: شهر تهران) [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • کروبی.مهدی بررسی دیدگاه انسان شناسی به ارتباطات اجتماعی در فضاهای خلاق گردشگری: محور چهارباغ اصفهان [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • کریمی کندزی.ساجده توسعه بوم‏گردی و نقش آن در توسعه جاذبه‏ های بوم‏گردی شهرستان آران و بیدگل [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کلانتری خلیل آباد.حسین تحليلي بر ظرفيت سازي گردشگري اجتماع¬محور در شهر یزد [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • کمالی.مهدی تخمین تقاضای گردشگری سلامت از کشورهای خاورمیانه [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • کنجکاو منفرد.امیررضا اثر مسئولیت های اجتماعی بر توسعه ارزش ویژه برند مقصدهای گردشگری مورد مطالعه: شهر اصفهان [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1397]
 • کنجکاو منفرد.امیررضا تأثیرعوامل منتخب فناوری‌های گردشگری هوشمند بر رضایت از استفاده از فناوری در سفر (موردمطالعه: گردشگران شهر یزد) [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • کنجکاو منفرد.امیررضا رفتار شهروندی برند، رهبری برند، اشتیاق برند، اصفهان، مدل یابی معادلات ساختاری [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • کوهشاهی.مهدی میرزاده شبکه روابط اجتماعی ميان بوم گردان و جامعۀ میزبان در جزیرۀ هرمز [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • کیانی فیض آبادی.زهره تاثیر تصویر مقصد جامعه محلی و اثرات ادراکی گردشگری در حمایت ازسیاستهای گردشگری(مورد مطالعه : ساکنان شهرسمنان) [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]

گ

 • گشتاسب.حمید ارزيابي تقاضاي تفرجي کاربران پارک هاي شهري تهران با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • گلستانه.رضوان رفتار مصرف¬کننده در خدمات گردشگری الکترونیک [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • گل‌محمدي.احمد نقش تفسیر در تعامل بین سیاست¬ومیراث فرهنگی¬درجهت توسعه گردشگری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • گلی.آرمین نقش جامعه برند مقصد مبتنی بر رسانه¬های اجتماعی در برانگیختن احساسات و قصد گردشگران برای خلق مشترک ارزش و بازدید [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • گورنگی.بهاره عوامل کلیدی موفقیت جمع سپاری در توسعه توانمندی‌های مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهر یزد) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]

م

 • مام رمضانی.کیوان ارائه الگویی برای بررسی تأثیر ارتباطات توصیه ای آنلاین بر قصد سفر به مقصد گردشگری [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • مجدی.علی اکبر عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی زائرین به مردم مشهد با تأکید بر تصورات قالبی [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • محقق. فائزه تبیین مؤلفه¬های اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر گردشگری خلاق از دیدگاه گردشگران (محور زاینده¬رود اصفهان) [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • محمدخانی.کامران مدل مفهومی توسعه پایدار گردشگری فرهنگی با رویکرد فراترکیب [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • محمدی دورباش.مریم اثر قابلیت­های نوین صنایع دستی بر جهش تولید و توسعه بازارهای هدف گردشگری استان لرستان [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • محمدی کنگرانی.حنانه اثرات گسترش طبیعت‌گردی بر شبکه روابط اجتماعی میان ساکنان روستا (مورد مطالعه: روستای طبل/جزیره قشم) [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1394]
 • محمدی کنگرانی.حنانه تحلیل شبکه روابط میان زنان شاغل در بخش گردشگری و غیرگردشگری در راستای توسعۀ گردشگری در جزیره‌ هرمز [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1395]
 • محمدی کنگرانی.حنانه شبکه روابط اجتماعی ميان بوم گردان و جامعۀ میزبان در جزیرۀ هرمز [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • محمدی.حیدر تحلیلی بر نقش سرمایه اجتماعی، تعامل اجتماعی و تسهیم دانش در بازاریابی گردشگری الکترونیک [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • محمدی.سمیرا تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندي سازمانی در صنعت هتل داری (مطالعه موردی: هتل پارسیان آزادی خزر) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • محمدی.مریم شناسایی معیارهای مؤثر بر موفقیت کسب¬وکارهای اینترنتی حوزه¬ گردشگری در ایران با هدف بهبود اقتصاد محلی و حفاظت از دانش بومی [ دوره12, شماره 25 - بهار سال 1403]
 • محمدی.یاسر گام‌های توسعه گردشگری فرهنگی در روستاهای استان لرستان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • محمودزاده.سید مجتبی تحول دیجیتال و تأثیر آن بر روند کسب‌وکارهای گردشگری [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • محمودزاده.سید مجتبی نقش تفسیر در تعامل بین سیاست¬ومیراث فرهنگی¬درجهت توسعه گردشگری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • محمودزاده.سیدمجتبی طراحی شبکه مضامین چالش­های توسعه گردشگری ديني در ج.ا. ایران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • محمودزاده.مجتبی اولویت¬بندی جاذبه¬های گردشگری شهرستان یزد از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • محمودی دارانی.شادی ارائه چارچوبی جهت افزایش رغبت گردشگران خارجی برای سفر به ایران با تأکید بر قدرت نرم [ دوره12, شماره 25 - بهار سال 1403]
 • محمودی.احمد بررسی تأثیر مخاطرات ادراک‌ شده در گذران اوقات فراغت بر نشاط اجتماعی گردشگران ورزشی در ایام پاندمی کووید-19 [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • محمودی.حمیده تمایل گردشگران به پرداخت هزینة خدمات در مقصدهای گردشگری روستایی [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • محمودی.مصطفی ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش هتلداری (رویکرد تلفیقی عاملیت‌گرایی و منبع‌محوری) [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • محمودی.مصطفی سنجش عوامل مؤثر بر نگرش و گرایش فعالان گردشگری به گردشگری سبز [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • مرادی.حشمت چهارچوبی جهت توسعه بوم¬گردی روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • مرادی.علیرضا مدل تأثیر گردشگری الکترونیک بر خرید خدمات گردشگری و سنجش مطابقت آن با رفتار گردشگران ایرانی [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • مرزی.وحید اولویت¬بندی انگیزه¬های گردشگران عراقی بازدید کننده از شهر مقدس مشهد [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1396]
 • مسائلی.زهرا دیدگاه‌ شهروندان در خصوص سرزندگیِ محورهای گردشگری پیاده (پیاده‌راه گردشگریِ چهارباغ عباسی اصفهان) [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • مصباحی.مریم تأثیر سیستم مدیریت برند بر عملکرد برند کارکنان در شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگري [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • مصباحی.مریم تأثیر حفاظت از آب و مدیریت کاهش ضایعات بر افزایش وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • مظلوم خراسانی.محمد عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی زائرین به مردم مشهد با تأکید بر تصورات قالبی [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • معدنی. جواد پیوند مفهومی گردشگری و سرمایه اجتماعی در توسعه و تحول جامعه (مطالعه ترکیبی) [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • معروفی.فخرالدین مدل تأثیر گردشگری الکترونیک بر خرید خدمات گردشگری و سنجش مطابقت آن با رفتار گردشگران ایرانی [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • معروفی.فخرالدین نقش تعدیل گر تجانس فرهنگی در روابط بین فعالیت های بازاریابی درونی و رضایت مندی کارکنان حوزه گردشگری منطقه غرب ایران، عراق و ترکیه [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • ملک اخلاق.اسماعيل تأثیر جو برخورد با خطا بر تمایل به ترک خدمت زنان شاغل (مورد مطالعه: هتل های چهار و پنج ستاره شهر مشهد) [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • ملک زاده.غلامرضا کشف مؤلفه‌های مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ملکی مین باش رزگاه.مرتضی تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست¬محیطی کارکنان هتل [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • ملکی.محمد حسن ارائه چارچوبی جهت افزایش رغبت گردشگران خارجی برای سفر به ایران با تأکید بر قدرت نرم [ دوره12, شماره 25 - بهار سال 1403]
 • ملکی.محمد حسن آینده‌پژوهی هوش کسب‌و‌کار در صنعت گردشگری [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • منوچهری.سوران پیشران های مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری نواحی روستایی با تأکید بر آینده پژوهی (مورد مطالعه: بخش اورامان شهرستان سروآباد) [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • موحد.سید محمد رضا تاثیر سبک‌های رهبری نوظهور بر سرمایه روانشناختی و رفتارهای شغلی کارکنان در هتلداری [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • موحدی.رضا تحلیل موانع توسعۀ گردشگری روستايی (مورد مطالعه: روستاي فش، شهرستان کنگاور، استان كرمانشاه) [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • موحدی.سحر شناسایی مهم‌ترین مسائل گردشگری شهر اصفهان [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • مودودی ارخودی.مهدی رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه‌داری [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • موسوی جد.سید محمد تحلیلی بر نقش سرمایه اجتماعی، تعامل اجتماعی و تسهیم دانش در بازاریابی گردشگری الکترونیک [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • موسوی.سید محمد عوامل مؤثر بر تحقق زنجيرة تأمين سبز صنعت گردشگری ایران [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • مهارتی.یعقوب اثر کیفیت درک شده خدمات، رضایت و اعتماد گردشگران سلامت بر استفاده مجدد از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1396]
 • مهارتی.یعقوب کشف مؤلفه‌های مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مهدی زاده.مهرداد برآورد ارزش اقتصادي منطقه توریستی موگرمون شهرستان لنده [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • میرایی. وحید رضا تأثیر «رابطه عاطفی» با برند بر وفاداری مشتریان در صنعت هتل داری مورد مطالعه: هتل های چهار و پنج ستاره استان مازندران [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1397]
 • میرزاده کوهشاهی.مهدی تعیین مناسب‏ ترین زیست ‏بوم‏های توسعۀ بوم‏گردی جامعه بنیاد (مورد مطالعه: دهستان سیاهو بندرعباس) [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • میرغفوری.سیدحبیب الله طراحی مدل توسعة کارآفرینی گردشگری فرهنگی در شهر میراث جهانی یزد [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • میرفخرالدینی.فائزه السادات ارائه مدل ساختاری به منظور پذیرش مصرف و تولید پایدار در صنعت گردشگری [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • مینایی.رضا مدل تأثیر گردشگری الکترونیک بر خرید خدمات گردشگری و سنجش مطابقت آن با رفتار گردشگران ایرانی [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • ميرطاهري.علي طراحی مدل كيفي ارتباطات یکپارچه‏ی بازاریابی در دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]

ن

 • نادعلی پور.زهرا تأثیر محدودیت ها و موانع ادراک شده گردشگری بر تمایل معلولان جسمی به گردشگری (حوزه مطالعه: شهر تهران) [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • ناصرپور.مهرداد اثر قابلیت­های نوین صنایع دستی بر جهش تولید و توسعه بازارهای هدف گردشگری استان لرستان [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • ناصری اوجاکی.سیدهادی کارایی صنعت گردشگری ایران و تحلیل آن در اقلیم های مختلف [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • ناصری.زهرا بررسی عوامل مؤثر بر مطالعات امکان‌سنجی توسعه گردشگری در استان کرمانشاه؛ ارزیابی دیدگاه جامعه محلی [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • نبیل.اصغر تحول معیارهای کارآفرینی اجتماعی در توسعه گردشگری روستایی استان گیلان [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • نجارزاده.محمد رفتار مصرف¬کننده در خدمات گردشگری الکترونیک [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • نجارزاده.محمد اثر کیفیت اطلاعات توصیه¬های شفاهی در شبکه¬های اجتماعی-آنلاین بر رفتار گردشگر [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • نجاری بیدختی.جمشید بررسی تأثیر خودرهبری کارکنان بر پیامدهای برندسازی داخلی و هویت نقش در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل¬های پنج ستاره در شهر مشهد) [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • نصرآبادی.الهام شبکه روابط اجتماعی ميان بوم گردان و جامعۀ میزبان در جزیرۀ هرمز [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • نظری.ولی اله تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی گردشگری مذهبی در توسعۀ فضایی استان قم [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • نعامی.عبدالله طراحی مدل كيفي ارتباطات یکپارچه‏ی بازاریابی در دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • نعمت پور.محمد تحلیل سیستمی اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری ایران با رویکرد آینده پژوهی [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1396]
 • نعمتی.سیده هایده تحلیلی بر نقش سرمایه اجتماعی، تعامل اجتماعی و تسهیم دانش در بازاریابی گردشگری الکترونیک [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • نعمتی.ولی تاثیر سبک‌های رهبری نوظهور بر سرمایه روانشناختی و رفتارهای شغلی کارکنان در هتلداری [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • نعمتيان.ساره عوامل اجتماعی مؤثر بر اختلال رابطه ای در مناسبات گردشگر- ميزبان در شهر مشهد [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • نعمتيان.ساره سناريو‌های حضور گردشگران خارجی غيرمسلمان در افق 1404 در مشهد [ دوره11, شماره 23 - پاییز سال 1402]
 • نکوئی زاده.مریم شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی اینترنت اشیاء برای هوشمندسازی مقاصد گردشگری با رویکرد آینده¬پژوهی (مورد مطالعه: استان فارس) [ دوره12, شماره 25 - بهار سال 1403]
 • نکوئی صدری.بهرام عوامل مؤثر بر رفتارطبیعت‏گردی دانشجویان دانشگاه‌های تهران و علم و فرهنگ [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • نکوئی صدری.بهرام رابطه انگیزه‌های بوم‌گردی و بازدید مجدد از منطقه گردشگری در منطقه سلیمان تنگه ساری، استان مازندران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • نمامیان.فرشید مدل تأثیر گردشگری الکترونیک بر خرید خدمات گردشگری و سنجش مطابقت آن با رفتار گردشگران ایرانی [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • نمامیان.فرشید شناسایی مؤلفه¬های بازاریابی گردشگری با استفاده از روش فراترکیب [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • نوری.زهرا تأثیر ارزش ادراک‌شده از برند بر قصد خرید سوغات موردمطالعه: سوغات آبنبات بجنورد [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • نوغانی.محسن گونه­شناسی گردشگران بر اساس نوع اقامت در شهر مشهد [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • نیک بین.مهنا مدل مفهومی توسعه پایدار گردشگری فرهنگی با رویکرد فراترکیب [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • نیک منش.شمس الدین عوامل مؤثر بر مدیریت معماری برند مقصدهای گردشگری استان البرز [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • نیکخواه فرخانی.زهرا تأثیر فعالیت¬های مدیریت منابع انسانی بر وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری با رویکرد چند سطحی [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • نیکخواه.زهرا تأثیر خودپنداره گردشگران بر رضایت از سفر و تمایل به توصیه مقصد گردشگری (مورد مطالعه: سد چالیدره مشهد) [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • نیکخواه.زهرا تأثیر ارزش ادراک‌شده از برند بر قصد خرید سوغات موردمطالعه: سوغات آبنبات بجنورد [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • نیکخواه.فرناز تاثیر تصویر مقصد جامعه محلی و اثرات ادراکی گردشگری در حمایت ازسیاستهای گردشگری(مورد مطالعه : ساکنان شهرسمنان) [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • نیکی اسفهلان.حکیمه طراحی الگوی راهبردی پیشایندهای تجربه مشتری در صنعت گردشگری [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]
 • نیلی احمدآبادی.مجید ارائه چارچوبی جهت افزایش رغبت گردشگران خارجی برای سفر به ایران با تأکید بر قدرت نرم [ دوره12, شماره 25 - بهار سال 1403]
 • نيکخواه فرخاني.زهرا تأثیر فعالیت¬های مدیریت منابع انسانی بر وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری با رویکرد چند سطحی [ دوره11, شماره 21 - بهار سال 1402]

و

 • واحدی.الهام الگوی پارادایمی خلق ارزش برند مقصدهاي گردشگری ایران [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • واحدی.مرجان چهارچوبی جهت توسعه بوم¬گردی روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1401]
 • واعظ موسوی.محمدمهدی گونه‎شناسی کیفی سبک‎های زیارتی جوانان در شهر مشهد [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1398]
 • وثوقی.لیلا عوامل انگیزشی در گردشگری جنگ مورد مطالعه: موزه جنگ خرمشهر [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1397]
 • وحدتی.حجت اثر قابلیت­های نوین صنایع دستی بر جهش تولید و توسعه بازارهای هدف گردشگری استان لرستان [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1400]
 • ورشوی. سمیه مرور صوری و محتوایی مطالعات زیارت و گردشگری مذهبی در ایران (1382-1400) [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • ونکی.امیرسالار تحلیل روند تحقیقات در تجربه گردشگری: تحلیل کتاب‌سنجی [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]

ه

 • هادیانفر.نیلوفر تکنولوژی AR، ابزار نوین بازاریابی در صنعت گردشگری [ دوره11, شماره 22 - تابستان سال 1402]
 • هاشمی باغی.زینب اثر فعالیت‌های شبکه¬های اجتماعی بر طنین برند (شناختی و احساسی) و وفاداری گردشگران اروپایی شهر تهران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • هاشمی.سید حامد شناسایی عوامل موثر اجرای خط مشی گردشگری در استان گیلان [ دوره11, شماره 24 - زمستان سال 1402]
 • هاشمی.سید سعید عوامل مؤثر در تعیین رویکرد مدیریتی برندسازی پایدار مقصدهای گردشگری ساحلی (مورد مطالعه: منطقه ساحلی چابهار)