جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1395081994383891 اولویّت بندی جاذبه های گردشگری عمدۀ شهرستان مشهد از منظر گردشگران داخلی
2 13950819951273892 بررسی و اولویّت بندی روش های تبلیغاتی مؤثر در جذب گردشگر در استان خراسان رضوی (مطالعۀ موردی: شهر طرقبه)
3 13950819953453893 تحلیل قابلیت ها و تنگناهای گردشگری سلطانیه به منظور برنامه ریزی راهبردی با استفاده از الگوی تحلیلی سوات
4 13950819956203894 امکان سنجی گردشگری روستایی در خراسان شمالی (مطالعه موردی : منطقه اسفیدان)
5 13950819959153895 زیارت و گردشگری در برنامه ها و اسناد کلان توسعۀ کشور (با تاکید بر زیارت امام رضا(ع))
6 13950819101203896 مکان یابی دهکدۀ گردشگری در ساحل دریاچۀ زریوار با بهره گیری از تکنیک های AHP و GIS
7 13950819103413897 ارزیابی توزیع فضایی زیرساخت های گردشگری و تعیین نقش فرایندهای اقتصادی ـ سیاسی و رشد فیزیکی شهرها در شکل گیری و تغییرات آن (مطالعه موردی شهر زنجان)
8 139508191128563898 مدیریت گردشگری در شهرهای مذهبی ـ زیارتی (بررسی تطبیقی مشهد و واتیکان)
9 139508191258563909 تبیین جایگاه ساختاری ـ عملکردی اقتصاد گردشگری شهرستان دماوند از دیدگاه گردشگری پایدار
10 139508191323183911 راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری دریاچه بزنگان
11 139508191326583912 ارزیابی اولویت های سرمایه گذاری در مناطق نمونة گردشگری شهرستان سمیرم
12 13950819132823913 مشوق توسعه یا تهدید سنت: ادراک ساکنان کنگ از گردشگری
13 13950819132933914 توسعۀ گردشگری زمین های حاشیۀ دریاچۀ سد زاینده رود شهرستان چادگان
14 139508191330553915 شناسایی عوامل زمینه ساز صنعت در بهره برداری از فرصت های کسب و کار در گردشگری مشهد
15 13950819133253916 بررسی عوامل مؤثر بر تصویر برند مقصد گردشگری و تأثیر آن بر رفتار گردشگران داخلی ( مطالعۀ موردی: شهر قزوین )
ابتداقبلی123بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 33 رکورد)