• صفحه اصلی
  • شناسایی و اولویت­بندی ابعاد کیفیت تجربه گردشگر از دیدگاه گردشگران خارجی سفر کرده به شهر شیراز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991225272678 بازدید : 8857 صفحه: 0 - 0

10.52547/journalitor.36053.9.17.0

نوع مقاله: پژوهشی