• راهنماي تدوين مقاله

  ˜راهنمای نگارش و ارسال مقاله

  مطالعه اجتماعی گردشگری، مبتنی بر رویکردی چند رشته‌ای برای درک اهمیت و نقش گردشگری در جامعه معاصر، و بررسی منظم و علمی پدیده‌های اجتماعی با هدف ارتقای دانش در زمینه گردشگری است. پژوهشگر مطالعات اجتماعی نه‌تنها جامعه مورد مطالعه، مسائل اجتماعی، رفتار انسانی و مشکلات فردی را از طریق روشی سیستماتیک تحلیل و توصیف می‌کند، بلکه روابط تصادفی را نیز کشف می‌کند، حقایق جدید را (دوباره) برقرار می‌کند، پدیده‌های قدیمی را تأیید می‌کند و در نهایت کشفیات علمی جدیدی را به موضوع مطالعه گردشگری می‌افزاید و از این طریق ادراک پیشرفته ای از موضوع تحقیق به خواننده ارائه می‌دهد.

  هدف اصلی فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، انتشار مقالات تجربی، مفهومی و مطالعه موردی است که بینش جدیدی در مورد چالش‌ها و مسائل مهم صنعت گردشگری ارائه می‌دهند. این محتوا به طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با مهمان‌نوازی، سفر، گردشگری و زمینه‌های مرتبط، از جمله مدیریت استراتژیک، منابع انسانی، بازاریابی، رفتارسازمانی، حسابداری، مدیریت عملیاتی، سیستم‌های اطلاعاتی، فناوری، ارتباطات، و مدیریت عمومی سفر و گردشگری می‌پردازد.

   

  الف) شرایط پذیرش مقاله

  1. مقاله متناسب با رویکر‏د نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری باشد.
  2. مقاله پیشتر چاپ نشده یا هم‌زمان برای نشریات داخلی یا خارجی ارسال نشده باشد.
  3. داوران منتخب هیأت تحریریه، مقالات دریافتی را ارزیابی می‌کنند و پذیرش نهایی مقاله منوط به موافقت هیأت تحریریه خواهد بود.
  4. نشریه، حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‏دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

  ب) شیوۀ تنظیم مقاله

  1. مقاله حداکثر در 20 صفحه (A4تایپ شده 23 سطری) شامل متن، شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها تنظیم شود.
  2. مشخصات نویسنده/ نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، رتبۀ علمی، نشانی محل کار، نشانی الکترونیکی و تلفن در صفحه‌ای جداگانه نوشته شود. در مقاله‏ هایی که بیش از یک نویسنده دارند، نویسنده مسئول مشخص شود.
  3. مقاله به این ترتیب سامان یابد: عنوان، چکیده، کلیدواژه‎ها، مقدمه، مبانی نظری، روش شناسی، یافته‌‌‏‏ها، نتیجه‌گیری، منابع.

  - چکیده مقاله شامل بیان مسأله، فرضیه، روش تحلیل و مهم‏ترین دستاورد و یافته پژوهش بوده، حداکثر در 250 واژه ارائه شود.

  - چکیده انگلیسی همراه با عنوان مقاله و واژگان کلیدی، پس از چکیده فارسی آورده شود.

  - کلیدواژه‏ها ناظر به موضوع مقاله و حداکثر پنج واژه باشد.

  - مقدمه شامل تعریف موضوع، طرح مسأله و بیان هدف(‌ها) باشد.

  - مبانی نظری شامل بررسی پیشینۀ تجربی و نظری، چارچوب مفهومی و طرح پرسش‌ها و فرضیه‌های تحقیق باشد.

  - روش‌شناسی پژوهش، شامل معرفی الگوی بررسی، تعریف مفاهیم و فنون گردآوری و تحلیل داده‌ها باشد.

  - تجزیه، تحلیل داده‌ها، تفسیر یافته‌ها به روشنی ارائه شود.

  - نتیجه‌گیری، بازگشت به مدل مفهومی یا نظری و مقایسه با دستاوردهای قبلی صورت گیرد.

  ج) شیوه نگارش مقاله

  1. زبان رسمی نشریه، فارسی است؛ اما مقالات به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی است.
  2. مقاله با قلم بی‏لوتوس 13 (BLotus 13) در برنامه وُرد 2007 (2007 Word) ذخیره شود. فاصله بین خطوط یک سانتی‌متر و حاشیه در هر طرف سه سانتی‌متر باشد.
  3. شماره، مشخصات و منبع برای جدول، نمودار، تصویر (به قالب JPEG) ضروری است.
  4. از آوردن واژگان غیرفارسی که برابر فارسی رسا دارند، خودداری شود. در صورت لزوم، برابر لاتین در پانویس صفحه بیاید.
  5. برای استناد درون متنی از این شیوه استفاده کنید:

  نقل قول غیرمستقیم: (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر).

  نقل قول مستقیم: نقل قول‏های مستقیم در حد یک پاراگراف یا بیشتر با قلم ایتالیک و با کمی فرورفتگی نوشته شود. (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره صفحه) مشخص باشد.

        نقل قول‏های کوتاه داخل گیومه قرار گیرد (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره صفحه) آورده شود.

  1. فهرست منابعی که در مقاله استفاده شده، در انتهای مقاله با رعایت حروف الفبا به شرح زیر ارائه شود:

  - کتاب فارسی: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم. نوبت چاپ. محل نشر.

  - کتاب انگلیسی         Author, A.A. (Year). Title of work. Location: Publisher

  - مقاله فارسی: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). «عنوان مقاله». عنوان نشریه. شماره نشریه. شماره صفحات.

  - مقاله انگلیسی:

  Author, A. A., Author, B. B, & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Journal , xx(XX),xxx-xxx  

  - وب سایت: نویسنده. (تاریخ دسترسی). عنوان. نشانی دسترسی اینترنتی.

  د) شیوه ارسال مقاله

  - ارسال مقاله از طریق سایت نشریه به نشانی http://journalitor.ir  میسر است.

  - پس از ثبت نام، در قسمت ورود به سامانه، مقالۀ خود را ثبت کنید.