جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139510061139354330 سنجش کیفیت عملکرد مقصدهای گردشگری میراث (مورد مطالعه : مجموعه تاریخی میربزرگ آمل)
نازنین تبریزی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)