جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139508241222303940 تحلیل عوامل مؤثر بر بازار گردشگری فرهنگی از نگاه گردشگران (مطالعۀ موردی: شهر سلطانیه)
2 139508241230113944 گردشگری فرهنگی و طبیعی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)
3 139510181040204511 گونه‌شناسی کنش گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: زائران و گردشگران مشهد )
مژگان عظیمی هاشمی
حامد بخشی
سحر اقبالی
4 13981016204541 مدل مفهومی توسعه پایدار گردشگری فرهنگی با رویکرد فراترکیب
مهنا نیک بین
سید رضا صالحی امیری
کامران محمدخانی
فرهاد غفاری
حمید ضرغام بروجنی
5 14000706274839 طراحی مدل توسعة کارآفرینی گردشگری فرهنگی در شهر میراث جهانی یزد
سید سعید هاشمی
محمد حسین ایمانی خوشخو
سید حبیب‌الله میرغفوری
مهدی باصولی
6 14000706274845 گام‌های توسعه گردشگری فرهنگی در روستاهای استان لرستان
زینب اسدپوریان
مهدی رحیمیان
یاسر محمدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 6 ( از 6 رکورد)