جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981016204548 مدل تأثیر گردشگری الکترونیک بر خرید خدمات گردشگری و سنجش مطابقت آن با رفتار گردشگران ایرانی
رضا مینایی
فخرالدین معروفی
علیرضا مرادی
فرشید نمامیان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)