جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139510181113564515 تأثیر گردشگري مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردي: روستاي بردی؛ شهرستان دهلران)
جواد علی‌بیگی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)