جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139508191137473901 سنجش میزان رضایتمندی گردشگران داخلی از کیفیت خدمات هتلداری (مطالعۀ موردی: کلان شهر مشهد)
2 139602171329235923 خوشرویی، فریبکاری و منفعت طلبی: ادراک زائران از فروشندگان شهر مشهد
حامد بخشی
آمنه اخلاقی
3 1397051793836163744 رفتار مصرف¬کننده در خدمات گردشگری الکترونیک
محمد نجارزاده
رضوان گلستانه
نرجس دیرگندم
سکینه جعفری
4 13970701122353164510 تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی کارکنان در صنعت هتل¬داری مورد مطالعه: هتل¬های پنج ستاره شهر تبریز
صادق صالحی
مرجان بذله
جعفر بهاری
5 14000706274844 رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت، وفاداری و اعتماد مشتری، در هتل های انقلاب و لاله شهر تهران
شهلا بهاری
جعفر بهاری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)