جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990817250614 تأثير شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری بر تقاضای گردشگری خارجی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)
فاطمه رحمانی
علی رهنما
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)