جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980402190350 تأثیر حفاظت از آب و مدیریت کاهش ضایعات بر افزایش وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری
مریم مصباحی
شکریه طاهری
زهرا اکبری
مهدی دهقانی سلطانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)