جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13950819959153895 زیارت و گردشگری در برنامه ها و اسناد کلان توسعۀ کشور (با تاکید بر زیارت امام رضا(ع))
2 139508191128563898 مدیریت گردشگری در شهرهای مذهبی ـ زیارتی (بررسی تطبیقی مشهد و واتیکان)
3 139508241228563943 برنامه ریزی راهبردی توسعۀ عرصۀ اجتماعی ـ امنیتی زیارت در شهر مشهد
4 139508241232133946 تأملی بر اسکان زائران در شهر مشهد
5 13951005124204300 مدیریت استراتژیک زیارت در مشهد با تأکید بر حوزۀ اجتماعی- فرهنگی
فرزانه رزاقیان
6 13980401190274 گونه‎شناسی کیفی سبک‎های زیارتی جوانان در شهر مشهد
احمدرضا اصغرپورماسوله
محمدمهدی واعظ موسوی
مهدی کرمانی
7 13991225272669 چالش‌های تصمیم‌گیری زائر ایرانی برای زیارت پیاده اربعین
مهدیه باقری
شهیده صدیق اورعی
غلامرضا صدیق اورعی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 7 ( از 7 رکورد)