جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981016204545 بررسی تأثیر تجربه تعاملی گردشگران بر نگرش آنان نسبت به جامعه میزبان (مورد مطالعه: شهر مشهد)
مریم هاشمیان
حامد بخشی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)