جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981016204549 مقایسه الگوی نگرشی مردان و زنان به برنامه ریزی و توسعه گردشگری پاک و ارزان دوچرخه سواری ساحلی (نمونه مطالعاتی شهر بابلسر)
مهدی رمضان زاده لسبوئی
فرشته دوستی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)