جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990426238343 تأثیر ازدحام جمعیت بر میزان رضایت گردشگران در مقصدهای شهری (مورد مطالعه: بازار تبریز)
ابوالفضل حق وردی زاده
اکبر قاسمی
سعیده خانی
ناصر صنوبر
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)