جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990817250620 کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از عناصر هنری سازنده بناهای تاریخی (مطالعه موردی شهر همدان)
توران احمدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)