جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14000706274841 تأثیرات فعالیت های خرابکارانه گردشگران در محیط های روستایی بر روحیه گردشگرپذیری و تاب آوری مردم محلی (روستاهای گردشگری شهرستان نیشابور)
زهرا رجایی
اسما بذری کشتان
حمدالله سجاسی قیداری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)