آخرین شماره


شماره 14 سال 7
پاییز - زمستان 1398
دانلود فایل

1 - ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش هتلداری (رویکرد تلفیقی عاملیت‌گرایی و منبع‌محوری) ( DOI : 0)
( محمدرضا فرزین - مصطفی محمودی - مهدی کروبی - اکبر پورفرج )
2 - الگوی گردشگری ساحلی و دریایی در سواحل رامسر (مبتنی بر انتخاب گردشگران) ( DOI : 0)
( احمدرضا شاهپوری - حمید امیرنژاد - محمد قربانی )
3 - پیشران های مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری نواحی روستایی با تأکید بر آینده پژوهی (مورد مطالعه: بخش اورامان شهرستان سروآباد) ( DOI : 0)
( فرزاد ویسی - رسول صفیاری - سوران منوچهری )
4 - مدل مفهومی توسعه پایدار گردشگری فرهنگی با رویکرد فراترکیب ( DOI : 0)
( مهنا نیک بین - حمید ضرغام بروجنی - سید رضا صالحی امیری - کامران محمدخانی - فرهاد غفاری )
5 - عوامل اجتماعی مؤثر بر اختلال رابطه ای در مناسبات گردشگر- ميزبان در شهر مشهد ( DOI : 0)
( آرش قهرمان - ساره نعمتيان )
6 - تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست¬محیطی کارکنان هتل ( DOI : 0)
( عباسعلی رستگار - مهدی سبک رو - مرتضی ملکی مین باش رزگاه - هوشمند باقری قره بلاغ )
7 - پیامدهای جامعه¬شناختی گردشگری در شهر شیراز ( DOI : 0)
( مسلم باقری - پیام شجاعی - سمانه اصغری جهرمی )
8 - بررسی تأثیر تجربه تعاملی گردشگران بر نگرش آنان نسبت به جامعه میزبان (مورد مطالعه: شهر مشهد) ( DOI : 0)
( حامد بخشی - مریم هاشمیان )
9 - اثر کیفیت اطلاعات توصیه¬های شفاهی در شبکه¬های اجتماعی-آنلاین بر رفتار گردشگر ( DOI : 0)
( نرجس دیرگندم - محمد نجارزاده - سید عباس ابراهیمی )
10 - عوامل مؤثر در تعیین رویکرد مدیریتی برندسازی پایدار مقصدهای گردشگری ساحلی (مورد مطالعه: منطقه ساحلی چابهار) ( DOI : 0)
( پروانه پرچکانی - سید سعید هاشمی - عبدالرضا رکن الدین افتخاری )
11 - مدل تأثیر گردشگری الکترونیک بر خرید خدمات گردشگری و سنجش مطابقت آن با رفتار گردشگران ایرانی ( DOI : 0)
( رضا مینایی - فرشید نمامیان - فخرالدین معروفی - علیرضا مرادی )
12 - مقایسه الگوی نگرشی مردان و زنان به برنامه ریزی و توسعه گردشگری پاک و ارزان دوچرخه سواری ساحلی (نمونه مطالعاتی شهر بابلسر) ( DOI : 0)
( مهدی رمضان زاده لسبوئی - فرشته دوستی )
13 - تأثیر همخوانی تصویر خود واقعی و ایده آل بر تجربه، رضایت و ارتباط دهان‌به‌دهان گردشگران کیش ( DOI : 0)
( محسن اکبری - سید حسن آل طه - محمد حاتمی نژاد )
14 - ارزيابي تقاضاي تفرجي کاربران پارک هاي شهري تهران با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي ( DOI : 0)
( علی جهانی - ریحانه خالق پناه - حمید گشتاسب - نعمت اله خراسانی )
15 - تقاضای بوم¬گردی استان گیلان با تأکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی ( DOI : 0)
( مهدی حسام - حسن اروجی - مهدی چراغی )
16 - طراحي مدلي براي توسعه گردشگري معلولين در شهر يزد ( DOI : 0)
( میر محمد اسعدی - مهدي باصولي - ياسمين برومندزاد )
17 - تمایل گردشگران به پرداخت هزینة خدمات در مقصدهای گردشگری روستایی ( DOI : 0)
( حمدالله سجاسی قیداری - حمیده محمودی - عاطفه جمعه ای )