آخرین شماره


شماره 15 سال 8
بهار - تابستان 1399
دانلود فایل

1 - تأثیر جو بخشش درک شده بر عملکرد زنان فعال در صنعت گردشگری ( DOI : 0)
( فریبرز رحیم نیا - قاسم اسلامی - فرشاد قادری )
2 - چگونگی انعکاس برند کارفرما در آگهی‌های شغلی (موردمطالعه: صنعت گردشگری و هتلداری) ( DOI : 0)
( علی عابدینی - حمید زارع )
3 - تأثیر ازدحام جمعیت بر میزان رضایت گردشگران در مقصدهای شهری (مورد مطالعه: بازار تبریز) ( DOI : 0)
( ابوالفضل حق وردی زاده - ناصر صنوبر - اکبر قاسمی - سعیده خانی )
4 - رابطه فرهنگ همکاری با عملکرد خلاقانه کارکنان سازمان های گردشگری و هتلداری ( DOI : 0)
( مجید سارانی - علی‌اکبر امین بیدختی - سکینه جعفری )
5 - عوامل مؤثر بر رفتارطبیعت‏گردی دانشجویان دانشگاه‌های تهران و علم و فرهنگ ( DOI : 0)
( بهرام نکوئی صدری - سمانه توسلی - احمد پوراحمد - فاطمه فهرست )
6 - اثر فعالیت‌های شبکه¬های اجتماعی بر طنین برند (شناختی و احساسی) و وفاداری گردشگران اروپایی شهر تهران ( DOI : 0)
( یزدان شیرمحمدی - زینب هاشمی باغی )
7 - عوامل کلیدی موفقیت جمع سپاری در توسعه توانمندی‌های مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهر یزد) ( DOI : 0)
( حامد فلاح تفتی - مهدیه زحمتکش سردوراهی - بهاره گورنگی )
8 - نقش فرهنگ ملی ایران در تصویرسازی مقصدهای گردشگری کشور (مورد مطالعه: استان گیلان) ( DOI : 0)
( محمّدرضا تقی زاده جورشری - نرگس دل افروز - سید محمود شبگو منصف - سعید باقرسلیمی )
9 - شناسایی مهم‌ترین مسائل گردشگری شهر اصفهان ( DOI : 0)
( مهری شاه‌زیدی - سحر موحدی - نفیسه باقری )
10 - مدل کسب و کار گردشگری الکترونیک ( DOI : 0)
( فاطمه یاوری گهر - پیام حنفی زاده - ترانه حاجی احمدی فرمهینی )
11 - نظر شهروندان نسبت به وضعیت فست فود و عوامل مؤثر بر توسعه آن (مورد مطالعه: شهروندان اصفهان) ( DOI : 0)
( عطیه علی اکبری - مسعود تقوایی )
12 - تحلیل شبکه همکاری سازمانی در مدیریت مقاصد گردشگری (مورد مطالعه : شهر مشهد) ( DOI : 0)
( اصغر طهماسبی - مهری زوارنیا )