آخرین شماره


شماره 16 سال 8
پاییز - زمستان 1399
دانلود فایل

1 - اثرات توسعه گردشگری ورودی بر توزیع درآمد بین خانوارها و شرکت ها ( DOI : 0)
( محمدرضا فرزین - نیلوفر عباس پور - یکتا اشرفی - حمید ضرغام بروجنی )
2 - سبک مدیریت حکمت محور و سازه ها و مسیرهای دستیابی به آن و رابطه آن با رهبری تحول گرا (مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره شهر تهران) ( DOI : 0)
( مرتضی مرادی - رابعه زندی پاک )
3 - الگوی بازاریابی مقصدهای گردشگری روستایی در ایران ( DOI : 0)
( سمیرا اله‌یاری - ابوالفضل تاج زاده نمین - علی بدیع‌زاده - اکبر پورفرج )
4 - تأثیر رهبری برندگرا بر رفتار شهروندی برند در صنعت هتل داری ( DOI : 0)
( محمد باقر فلاحی - سید محمد طباطبایی نسب - مهدی سبک رو )
5 - تأثير شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری بر تقاضای گردشگری خارجی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) ( DOI : 0)
( فاطمه رحمانی - علی رهنما )
6 - کشف مؤلفه‌های مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران ( DOI : 0)
( صادق کاظمیان - غلامرضا ملک زاده - محمد مهدی فراهی - علیرضا خوراکیان )
7 - تأثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندي سازمانی در صنعت هتل داری (مطالعه موردی: هتل پارسیان آزادی خزر) ( DOI : 0)
( جعفر بهاری - مهدی کروبی - شهلا بهاری - سمیرا محمدی )
8 - الگوی پارادایمی خلق ارزش برند مقصدهاي گردشگری ایران ( DOI : 0)
( منوچهر جهانیان - محمد آقایی - الهام واحدی )
9 - توسعه بوم‏گردی و نقش آن در توسعه جاذبه‏ های بوم‏گردی شهرستان آران و بیدگل ( DOI : 0)
( ساجده کریمی کندزی )
10 - تأثیر تصویر مقصد و رضایت‏مندی بر وفاداری گردشگران میراث: ارائه یک مدل مفهومی (مورد مطالعه: مجموعه جهانی شیخ صفی‏ الدین اردبیلی) ( DOI : 0)
( حبیب شهبازی شیران - رویا اسمی )
11 - کیفیت ادراک ذهنی گردشگران از عناصر هنری سازنده بناهای تاریخی (مطالعه موردی شهر همدان) ( DOI : 0)
( توران احمدی )
12 - برآورد ارزش اقتصادي منطقه توریستی موگرمون شهرستان لنده ( DOI : 0)
( ایمان دانائی فر - مهرداد مهدی زاده )