اخبار نشریه

شماره یازدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری منتشر شد

شماره یازدهم دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری (بهار و تابستان 1397) منتشر شد.
در این نشریه به سردبیری دکتر حمید ضرغام بروجنی و صاحب امتیازی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی 6  مقاله به شرح زیر منتشر شده است:

عوامل انگیزشی در گردشگری جنگ؛ مورد مطالعه: موزه جنگ خرمشهر

لیلا وثوقی، نیلوفر رجبی مقدم

* تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی کارکنان در صنعت هتل­داری(مورد مطالعه: هتل­های پنج ستاره شهر تبریز)

جعفر بهاری، صادق صالحی، مرجان بذله

*نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران

سید احمد حبیب نژاد، فرزانه عبدالمحمدی

*تأثیر «رابطه عاطفی» با برند بر وفاداری مشتریان در صنعت هتل­داری(مورد مطالعه: هتل­های چهار و پنج ستاره استان مازندران)

امیر خزائی پول، فرهاد حنیفی، وحید رضا میرابی، محمد جواد تقی پوریان

*آسیب­شناسی روابط انسانی در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری(مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی)

ابوالفضل دانایی، امیر قربانی، ابوالقاسم رئیسی نافچی

*اثر مسئولیت­های اجتماعی بر توسعه ارزش ویژه برند مقصدهای گردشگری(مورد مطالعه: شهر اصفهان)

محمد غفاری، امیر رضا کنجکاو منفرد

علاقمندان علاوه بر تهیه نشریه می توانند با مراجعه به سایت جدید دوفصلنامه به آدرس journalitor.irمقالات را مطالعه نمایند.
شایان ذکر است دوفصلنامه " مطالعات اجتماعی گردشگری " در سامانه های ISC و SID نمایه می شود.