فهرست مقالات


شماره 13 سال 7 بهار - تابستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980401190273 بررسی ادراک ذی نفعان از تحقق گردشگری حامی فقرا در روستاهای منتخب شرق استان سمنان
محمد رضا رضوانی
سید علی بدری
ذبیح الله ترابی
2 13980401190274 گونه‎شناسی کیفی سبک‎های زیارتی جوانان در شهر مشهد
مهدی کرمانی
احمدرضا اصغرپورماسوله
محمدمهدی واعظ موسوی
3 13980402190345 تعیین مناسب‏ ترین زیست ‏بوم‏های توسعۀ بوم‏گردی جامعه بنیاد (مورد مطالعه: دهستان سیاهو بندرعباس)
مهدی میرزاده کوهشاهی
علی شهدادی
منا رستمی
4 13980402190347 شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه گردشگری سلامت در ایران مورد مطالعه: استان تهران
کمال سخدری
نادر سیدامیری
علی رضا رجائیان
جواد سخدری
5 13980402190348 ارائه الگویی برای بررسی تأثیر ارتباطات توصیه ای آنلاین بر قصد سفر به مقصد گردشگری
محمد غفاری
کیوان مام رمضانی
6 13980402190350 تأثیر حفاظت از آب و مدیریت کاهش ضایعات بر افزایش وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری
مهدی دهقانی سلطانی
مریم مصباحی
شکریه طاهری
زهرا اکبری
7 13980402190351 ظرفیت برد روانشناختی و مدیریت مناطق ساحلی حاشیه دریاچه سد زاینده رود
کامران شایسته
زهرا شیخی
علیرضا ایلدرمی

شماره 12 سال 6 پاییز - زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970915165994 اهداف تشکیل اتحاد¬های استراتژیک در کسب¬وکارهای گردشگری پزشکی ایران
شالبافیان
هاشم آقازاده
حمید ضرغام بروجنی
علی حیدری
2 13970915165995 تأثیر سیستم مدیریت برند بر عملکرد برند کارکنان در شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگري
مهدی دهقانی سلطانی
اردشیر شیری
مریم مصباحی
امین همتی
3 13970915165996 سرمایه اجتماعی و وفاداری زائران اصفهانی به محله سرشور مشهد
ندا عیدگاهیان کاسب
مژگان عظیمی هاشمی
4 13970915165997 تأثیر ارزش ادراک‌شده از برند بر قصد خرید سوغات موردمطالعه: سوغات آبنبات بجنورد
زهرا نیکخواه
نرگس اهنچیان
زهرا نوری
5 13970915165998 نقش میانجی انگیزه سفر و رفتار مسئولانه در رابطه نگرش زیست‌محیطی با توسعه پایدار بوم¬گردی مورد مطالعه: شهرستان‌های مهدی¬شهر و سمنان
سمانه پارسا
سید حسن کابلی
سکینه جعفری
6 13970915165999 مدل¬سازی پیش‌بینی تقاضای گردشگری تفریحی داخلی شهر تهران
محمدرضا فرزین
امیر افسر
علیرضا دبیر
ابتهال زندی
7 13971002166350 تحليل جامعه شناختي عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری
آرش قهرمان
فائزه اعظم کاری
سميه عفتی

شماره 11 سال 6 بهار - تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970701121144164509 عوامل انگیزشی در گردشگری جنگ مورد مطالعه: موزه جنگ خرمشهر
لیلا وثوقی
نیلوفر رحبی مقدم
2 13970701122353164510 تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی کارکنان در صنعت هتل¬داری مورد مطالعه: هتل¬های پنج ستاره شهر تبریز
جعفر بهاری
صادق صالحی
مرجان بذله
3 1397070113564164516 نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران
سید احمد حبیب نژاد
فرزانه عبدالمحمدی
4 139707011441164517 تأثیر «رابطه عاطفی» با برند بر وفاداری مشتریان در صنعت هتل داری مورد مطالعه: هتل های چهار و پنج ستاره استان مازندران
امیر خزائی پول
فرهاد حنیفی
وحیدرضا میرابی
محمدجواد تقی پوریان
5 13970701164518 آسیب¬شناسی روابط انسانی در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی
ابوالفضل دانایی
امیر قربانی
ابوالقاسم رئیسی نافچی
6 13970701164519 اثر مسئولیت های اجتماعی بر توسعه ارزش ویژه برند مقصدهای گردشگری مورد مطالعه: شهر اصفهان
محمد غفاری
امیررضا کنجکاو منفرد

شماره 10 سال 5 پاییز - زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970516131721163729 تأثیر فرزندان نوجوان در تصمیم گیری های آنی هنگام سفرهای تفریحی خانواده
محسن اکبری
اسماعیل رمضان پور
پارمیس معاف
2 13970516134435163731 شبکه روابط اجتماعی ميان بوم گردان و جامعۀ میزبان در جزیرۀ هرمز
الهام نصرآبادی
حنانه محمدی کنگرانی
مهدی میرزاده کوهشاهی
3 1397051784329163740 مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری ایران با رویکرد کیفی
مرتضی خزائی پول
ابوالفضل تاج زاده نمین
حمید ضرغام بروجنی
مهدی کروبی
4 139705179558163741 ارائه مدل علی تطبیقی عوامل مؤثر بر رفتارهای حفاظتی زیست¬محیطی مورد مطالعه: گردشگران داخلی و خارجی استان فارس
محمد حسن صیف
احمد رستگار
سعید طالبی
مرضیه تاجوران،
5 1397051791433163742 عوامل مؤثر بر تحقق زنجيرة تأمين سبز صنعت گردشگری ایران
محمد حسین ایمانی خوشخو
سید محمد موسوی
6 1397051792031163743 عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی زائرین به مردم مشهد با تأکید بر تصورات قالبی
فاطمه اسحاقی
محمد مظلوم خراسانی
علی اکبر مجدی
7 1397051793836163744 رفتار مصرف¬کننده در خدمات گردشگری الکترونیک
سکینه جعفری
محمد نجارزاده
رضوان گلستانه
نرجس دیرگندم

شماره 9 سال 5 بهار - تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396111910574560690 اثر کیفیت درک شده خدمات، رضایت و اعتماد گردشگران سلامت بر استفاده مجدد از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد
ناعمه پروین محبی
علیرضا خوراکیان
محمد مهدی فراحی
2 1396111911144260691 تحلیل سطح مسئولیت پذیری اجتماعی گردشگران در روستاهای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران دهستان¬های شهرستان خواف)
حمدالله سجاسی قیداری
الهه دلير
3 1396111911362460692 مرور نظام¬مند مقالات پژوهشی در حوزه مطالعات اجتماعی گردشگری شواهدی از تحلیل محتوای نشریات علمی پژوهشی کشور
مژگان عظیمی هاشمی
زهرا بستان
4 1396111911544460693 تأثير عناصر مشارکت برند بر رضایت و وفاداری مشتريان رستوران¬های زنجیره¬ای شهر تهران
جعفر آهنگران
رضا اصلاني
5 139611191293760695 اولویت¬بندی انگیزه¬های گردشگران عراقی بازدید کننده از شهر مقدس مشهد
وحید مرزی
6 1396111912162960696 تحلیل سیستمی اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری ایران با رویکرد آینده پژوهی
امین فرجی ملائی
محمد نعمت پور
امید عشریه
7 1396111912254460697 ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگران داخلی و خارجی مجموعه گردشگری بیستون
منیژه احمدی
ارسطو خیراللهی
مهدی چراغی

شماره 8 سال 4 پاییز - زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13960628103808125 ارزیابی اثرات اجتماعی – فرهنگی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مورد مطالعه: شهر بانه)
مهدی کروبی
ساسان احمدی
محمد رسولی
2 13960628104988126 تحلیل رفتار خرید سوغات در میان زائران شهر مشهد
ندا رضوی زاده
سیمین فروغ زاده
3 139606281054238127 چارچوب تدوین سیاست¬های گردشگری جمهوری اسلامی ایران
حمید ضرغام بروجنی
مرتضی بذرافشان
4 13960628112298128 تأثیر خودپنداره گردشگران بر رضایت از سفر و تمایل به توصیه مقصد گردشگری (مورد مطالعه: سد چالیدره مشهد)
زهرا نیکخواه
5 13960628115248129 تحلیل موانع توسعۀ گردشگری روستايی (مورد مطالعه: روستاي فش، شهرستان کنگاور، استان كرمانشاه)
رضا موحدی
نسیم ایزدی
وحید علی آبادی
6 13960628111128130 عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان با تأکید بر بخش گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر سی‌سخت)
ابوالفضل قنبری
7 139606281119258131 تأثیر ارزش ادراکی دریافت شده و حس مکان بر وفاداری گردشگران (مطالعۀ موردی: استان همدان)
مصطفی طاهری

شماره 6 سال 3 پاییز - زمستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139510181033544510 رهیافت پدیدارشناسانه در مطالعات گردشگری
سعید شریعتی مزینانی
2 139510181040204511 گونه‌شناسی کنش گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: زائران و گردشگران مشهد )
سحر اقبالی
مژگان عظیمی هاشمی
حامد بخشی
3 13951018118164514 عوامل مؤثر بر رضایتمندی و حمایت ساکنان مناطق روستایی از گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان¬های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی)
علیرضا احمدی
4 139510181113564515 تأثیر گردشگري مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردي: روستاي بردی؛ شهرستان دهلران)
جواد علی‌بیگی
5 139510181117184516 تأثیر مقیاس¬های جغرافیایی محلی، ملی و جهانی در توسعه گردشگری استان کردستان
مختار بهرامی
6 139510181147314522 تحلیل بعد اجتماعی مدیریت کارآفرینی پایدار در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل¬های 4 و 5 ستاره شهر تهران )
عبدالرضا رکن الدین افتخاری
7 139510181151174523 اولویت¬بندی جاذبه¬های گردشگری شهرستان یزد از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی
مجتبی محمودزاده

شماره 2 سال 1 پاییز - زمستان 1391

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139508191128563898 مدیریت گردشگری در شهرهای مذهبی ـ زیارتی (بررسی تطبیقی مشهد و واتیکان)
2 139508191134353899 ارزیابی قابلیت های بوم گردی دریاچۀ ارومیه با بهره گیری از مدل راهبردی سوات
3 139508191135593900 شناسایی نقش عوامل فردی مؤثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینی در حوزۀ گردشگری سلامت
4 139508191137473901 سنجش میزان رضایتمندی گردشگران داخلی از کیفیت خدمات هتلداری (مطالعۀ موردی: کلان شهر مشهد)
5 139508191139233902 تعیین پهنه های مستعد بوم گردی در شهرستان کوهدشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
6 139508191255273907 عوامل مؤثر در رضایت گردشگران از سفربه شهر مشهد (مطالعۀ موردی: خانواده های بنیاد شهید)
7 13950819125763908 برنامه های راهبردی توسعۀ اشتغال، با تأکید بر گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهر مشهد)
8 139508191258563909 تبیین جایگاه ساختاری ـ عملکردی اقتصاد گردشگری شهرستان دماوند از دیدگاه گردشگری پایدار
9 1395081913183910 شناسایی و اولویّت بندی مؤلفه های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران (مطالعۀ موردی: بازارچۀ مرزی شهرستان جوانرود)

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 13 ( از 13 رکورد)