فهرست مقالات


شماره 8 سال 4 پاییز - زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13960628103808125 ارزیابی اثرات اجتماعی – فرهنگی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مورد مطالعه: شهر بانه)
مهدی کروبی
ساسان احمدی
محمد رسولی
2 13960628104988126 تحلیل رفتار خرید سوغات در میان زائران شهر مشهد
ندا رضوی زاده
سیمین فروغ زاده
3 139606281054238127 چارچوب تدوین سیاست¬های گردشگری جمهوری اسلامی ایران
حمید ضرغام بروجنی
مرتضی بذرافشان
4 13960628112298128 تأثیر خودپنداره گردشگران بر رضایت از سفر و تمایل به توصیه مقصد گردشگری (مورد مطالعه: سد چالیدره مشهد)
زهرا نیکخواه
5 13960628115248129 تحلیل موانع توسعۀ گردشگری روستايی (مورد مطالعه: روستاي فش، شهرستان کنگاور، استان كرمانشاه)
رضا موحدی
نسیم ایزدی
وحید علی آبادی
6 13960628111128130 عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان با تأکید بر بخش گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر سی‌سخت)
ابوالفضل قنبری
7 139606281119258131 تأثیر ارزش ادراکی دریافت شده و حس مکان بر وفاداری گردشگران (مطالعۀ موردی: استان همدان)
مصطفی طاهری

شماره 6 سال 3 پاییز - زمستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139510181033544510 رهیافت پدیدارشناسانه در مطالعات گردشگری
سعید شریعتی مزینانی
2 139510181040204511 گونه‌شناسی کنش گردشگری فرهنگی (مورد مطالعه: زائران و گردشگران مشهد )
سحر اقبالی
مژگان عظیمی هاشمی
حامد بخشی
3 13951018118164514 عوامل مؤثر بر رضایتمندی و حمایت ساکنان مناطق روستایی از گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان¬های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی)
علیرضا احمدی
4 139510181113564515 تأثیر گردشگري مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردي: روستاي بردی؛ شهرستان دهلران)
جواد علی‌بیگی
5 139510181117184516 تأثیر مقیاس¬های جغرافیایی محلی، ملی و جهانی در توسعه گردشگری استان کردستان
مختار بهرامی
6 139510181147314522 تحلیل بعد اجتماعی مدیریت کارآفرینی پایدار در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل¬های 4 و 5 ستاره شهر تهران )
عبدالرضا رکن الدین افتخاری
7 139510181151174523 اولویت¬بندی جاذبه¬های گردشگری شهرستان یزد از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی
مجتبی محمودزاده

شماره 2 سال 1 پاییز - زمستان 1391

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139508191128563898 مدیریت گردشگری در شهرهای مذهبی ـ زیارتی (بررسی تطبیقی مشهد و واتیکان)
2 139508191134353899 ارزیابی قابلیت های بوم گردی دریاچۀ ارومیه با بهره گیری از مدل راهبردی سوات
3 139508191135593900 شناسایی نقش عوامل فردی مؤثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینی در حوزۀ گردشگری سلامت
4 139508191137473901 سنجش میزان رضایتمندی گردشگران داخلی از کیفیت خدمات هتلداری (مطالعۀ موردی: کلان شهر مشهد)
5 139508191139233902 تعیین پهنه های مستعد بوم گردی در شهرستان کوهدشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
6 139508191255273907 عوامل مؤثر در رضایت گردشگران از سفربه شهر مشهد (مطالعۀ موردی: خانواده های بنیاد شهید)
7 13950819125763908 برنامه های راهبردی توسعۀ اشتغال، با تأکید بر گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهر مشهد)
8 139508191258563909 تبیین جایگاه ساختاری ـ عملکردی اقتصاد گردشگری شهرستان دماوند از دیدگاه گردشگری پایدار
9 1395081913183910 شناسایی و اولویّت بندی مؤلفه های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران (مطالعۀ موردی: بازارچۀ مرزی شهرستان جوانرود)

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 8 ( از 8 رکورد)