جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990426238353 نظر شهروندان نسبت به وضعیت فست فود و عوامل مؤثر بر توسعه آن (مورد مطالعه: شهروندان اصفهان)
عطیه علی اکبری
مسعود تقوایی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)