جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13960628103808125 ارزیابی اثرات اجتماعی – فرهنگی گردشگری بر جامعۀ میزبان (مورد مطالعه: شهر بانه)
مهدی کروبی
محمد رسولی
ساسان احمدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)