جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1395081994383891 اولویّت بندی جاذبه های گردشگری عمدۀ شهرستان مشهد از منظر گردشگران داخلی
2 13950819951273892 بررسی و اولویّت بندی روش های تبلیغاتی مؤثر در جذب گردشگر در استان خراسان رضوی (مطالعۀ موردی: شهر طرقبه)
3 13950819953453893 تحلیل قابلیت ها و تنگناهای گردشگری سلطانیه به منظور برنامه ریزی راهبردی با استفاده از الگوی تحلیلی سوات
4 13950819956203894 امکان سنجی گردشگری روستایی در خراسان شمالی (مطالعه موردی : منطقه اسفیدان)
5 13950819959153895 زیارت و گردشگری در برنامه ها و اسناد کلان توسعۀ کشور (با تاکید بر زیارت امام رضا(ع))
6 13950819101203896 مکان یابی دهکدۀ گردشگری در ساحل دریاچۀ زریوار با بهره گیری از تکنیک های AHP و GIS
7 13950819103413897 ارزیابی توزیع فضایی زیرساخت های گردشگری و تعیین نقش فرایندهای اقتصادی ـ سیاسی و رشد فیزیکی شهرها در شکل گیری و تغییرات آن (مطالعه موردی شهر زنجان)
8 139508191128563898 مدیریت گردشگری در شهرهای مذهبی ـ زیارتی (بررسی تطبیقی مشهد و واتیکان)
9 139508191134353899 ارزیابی قابلیت های بوم گردی دریاچۀ ارومیه با بهره گیری از مدل راهبردی سوات
10 139508191135593900 شناسایی نقش عوامل فردی مؤثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینی در حوزۀ گردشگری سلامت
11 13950819125763908 برنامه های راهبردی توسعۀ اشتغال، با تأکید بر گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهر مشهد)
12 139508191258563909 تبیین جایگاه ساختاری ـ عملکردی اقتصاد گردشگری شهرستان دماوند از دیدگاه گردشگری پایدار
13 139508191323183911 راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری دریاچه بزنگان
14 139508191326583912 ارزیابی اولویت های سرمایه گذاری در مناطق نمونة گردشگری شهرستان سمیرم
15 13950819132823913 مشوق توسعه یا تهدید سنت: ادراک ساکنان کنگ از گردشگری
ابتداقبلی1234567بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 100 رکورد)