جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980401190273 بررسی ادراک ذی نفعان از تحقق گردشگری حامی فقرا در روستاهای منتخب شرق استان سمنان
محمد رضا رضوانی
سید علی بدری
ذبیح الله ترابی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)