جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990426238354 تحلیل شبکه همکاری سازمانی در مدیریت مقاصد گردشگری (مورد مطالعه : شهر مشهد)
مهری زوارنیا
اصغر طهماسبی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)