جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139508191137473901 سنجش میزان رضایتمندی گردشگران داخلی از کیفیت خدمات هتلداری (مطالعۀ موردی: کلان شهر مشهد)
2 13981016204538 ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش هتلداری (رویکرد تلفیقی عاملیت‌گرایی و منبع‌محوری)
مصطفی محمودی
مهدی کروبی
اکبر پورفرج
محمدرضا فرزین
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)