جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396111911144260691 تحلیل سطح مسئولیت پذیری اجتماعی گردشگران در روستاهای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران دهستان¬های شهرستان خواف)
حمدالله سجاسی قیداری
الهه دلير
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)