جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980402190351 ظرفیت برد روانشناختی و مدیریت مناطق ساحلی حاشیه دریاچه سد زاینده رود
زهرا شیخی
علیرضا ایلدرمی
کامران شایسته
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)