جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14000706274840 شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر در افزایش مشارکت اجتماعی جامعه میزبان در حفاظت از میراث جهانی یونسکو (مورد مطالعه: میراث جهانی استان یزد)
فاطمه خزائی
مریم عبدلی
نگار رجبی
علی اصغر شالبافیان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)