جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981016204547 عوامل مؤثر در تعیین رویکرد مدیریتی برندسازی پایدار مقصدهای گردشگری ساحلی (مورد مطالعه: منطقه ساحلی چابهار)
سید سعید هاشمی
عبدالرضا رکن الدین افتخاری
پروانه پرچکانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)