فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 حمدالله سجاسی قیداری دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
2 حمید مسعودی دانشگاه بیرجند استادیار دکترا
3 غلامرضا ملک زاده هیات علمی استاد دکترا
4 محمد لگزیان عضو هیات علمی استاد دکترا
5 علی اکبر عنابستانی دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
6 طاهره  صادقلو فردوسی مشهد استاد دکترا
7 علی اصغر شالبافیان استاد دکترا
8 ابوالفضل  قنبری تبريز استاد دکترا
9 مهدی  سقایی هیات علمی دانشکده گردشگری / موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان استاد دکترا
10 مهدی  حسام دانشگاه گیلان استاد دکترا
11 مصطفی امیرفخریان استاد دکترا
12 سید امیر  منصوری رئیس پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر استاد دکترا
13 مهدی کاظمی shahid bahonar university of kerman دانشیار دکترا
14 ارشک  حلی‌ساز استادیار، گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس استاد دکترا
15 محمد رضا رضوانی گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران استاد دکترا
16 امین فرجی دانشیار دانشگاه تهران دانشیار دکترا
17 فریبرز رحیم نیا دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
18 حنانه محمدی کنگرانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشیار دکترا
19 شمس السادات  زاهدی استاد دانشگاه علامه استاد دکترا
20 مژگان عظیمی هاشمی پژوهشکده گردشگری خراسان رضوی دانشیار دکترا
21 سحر اقبالی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی دانش آموخته دکترا
22 جعفر آهنگران دانشگاه علم و فرهنگ استاد دکترا
23 احمدرضا اصغرپور دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
24 نازنین  تبریزی گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران دانشیار دکترا
25 سعید شریعتی مزینانی عضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مربی کارشناسی ارشد
26 حامد بخشی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد استاد دکترا
27 هادی رفیعی دارانی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی استادیار دکترا
28 دکتر حسین  اکبری فردوسی استاد دکترا
29 محسن نوغانی دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
30 ابتهال  زندی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرلن غرب استاد دکترا
31 داود رضی استاد دکترا
32 صدیقه لطفی دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دکترا
33 زهرا نیکخواه فرخانی استاد دکترا
34 محمد حسن ذال استاد دکترا
35 مژگان  ثابت تیموری عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
36 معصومه توانگر استادیار پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی استادیار دکترا
37 محمد نجارزاده دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
38 مهدی کروبی دانشگاه علامه طباطبایی تهران استاد دکترا
39 سید مجتبی محمودزاده دانشگا علامه طباطبایی استاد دکترا
40 مژگان ثابت تیموری استاد دکترا
41 فائزه اسدیان اردکانی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری استاد دکترا
42 ابوالفضل تاج زاده نمین دانشگاه علامه طباطبایی تهران استاد دکترا
43 حمید ضرغام بروجنی دانشگاه علامه طباطبایی تهران استاد دکترا
44 محمد غفاری پردیس فارابی-دانشکده مدیریت و حسابداری استاد دکترا
45 صادق صالحی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی استاد دکترا
46 محمد مظلوم خراسانی دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
47 علی اکبر مجدی ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی استاد دکترا
48 بهرام رنجبریان دانشگاه اصفهان استاد دکترا
49 حمید ضرغام بروجنی دانشگاه علامه طباطبایی تهران استاد دکترا
50 مجتبی محمدنژادی استاد دکترا
51 ملیحه  شیانی استاد دکترا
52 احمد جعفری صمیمی دانشگاه مازندران (بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم اقتصادی و اداری)/ اقتصاد کلان با تاکید بر بخش عمومی و پولی استاد دکترا
53 سید قاسم حسنی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی استاد دکترا
54 علی خواجه نایینی دانشگاه تهران استاد دکترا
55 امید علی‌ خوارزمی دانشگاه فردوسی مشهد استاد کارشناسی
56 غلامرضا خوش فر دانشگاه گلستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه شناسی دانشیار دکترا
57 حمید شایان استاد دکترا
58 پویا علاءالدّینی سیاستگذاری دولت/بخش عمومی/مدیریت شهری ایران در زمینه گردشگری استاد دکترا
59 دکتر حسین میرزائی hmirzaei@um.ac.ir استاد دکترا
60 سید محمد موسوی استادیار مدیریت جهانگردی دانشگاه شهرکرد استادیار دکترا
61 سیمین  فروغ زاده عضو هیأت علمی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی دانشیار دکترا
62 مهدی کرمانی دانشگاه فردوسی استاد دکترا
63 علیرضا خوراکیان دانشگاه فردوسی استاد دکترا
64 حسین آقاجانی استادیار جهاددانشگاهی استادیار دکترا
65 آزاده کاظمی نیا رشت، بزرگراه خلیچ فارس (کیلومتر 5 جاده تهران) مجتمع دانشگاه گیلان کد پستی 4199613776 استاد دکترا
66 مریم  صداقت علامه طباطبائی استاد دکترا
67 آرش قهرمان پژوهشکده گردشگری سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی دانش آموخته دکترا
68 مهدی رمضان زاده لسبوئی دانشگاه مازندران استاد دکترا
69 اکبر پورفرج دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
70 مهنا نیک بین عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی و هتلداری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. استادیار دکترا
71 مهرداد کیانی دانشگاه یزد دانش آموخته دکترا
72 نیلوفر عباس پور دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
73 علی رهنما دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد دکترا
74 زهرا معاون دانشکده گردشگری و هتلداری دانشگاه شیراز استادیار دکترا
75 جواد براتی استاد دکترا
76 سعید خدیوی رفوگر عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی استاد دکترا
77 فاطمه  عزیزی عضو هیات علمی دانشگاه یزد دانشگاه یزد استادیار دکترا
78 یاسر محمدی کشاورزی-گروه توسعه روستایی استاد دکترا
79 یوسف نوری دانشگاه علامه طباطبائی دانشیار دکترا
80 حمیده بیگی ادبیات و علوم انسانی. گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دکترا
81 مرتضی بذرافشان استادیار دکترا
82 فائزه السادات میرفخرالدینی اقتصاد، مدیریت و حسابداری استادیار دکترا
83 فائزه السادات میرفخرالدینی استاد دکترا
84 محمود حسن پور علوم اجتماعی و انسانی/گردشگری علامه استاد دکترا
85 فاطمه شکاری گردشگری و هتلداری استادیار دکترا
86 آزاده کاظمی نیا دانشگاه گیلان استاد دکترا
87 صادق کاظمیان دانشگاه فردوسی مشهد مربی دکترا
88 نگار حسینیان استاد دکترا
89 سعیدرضا اکبریان رونیزی دانشگاه شیراز استاد دکترا
90 ولی  نعمتی دانشگاه محقق اردبیلی استاد کارشناسی
91 وجیهه جلائیان بخشنده علوم انسانی استاد دکترا
92 فاطمه شکاری دانشگاه شیراز استادیار دکترا
93 علیرضا نوری استاد دکترا
94 محمد عبدی سیّدکلایی دانشگاه مازندران استادیار دکترا
95 علی اکبر سروری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد استادیار دکترا
96 سیامک  سیفی استاد دکترا
97 میلاد شهرازی مدرسان شریف دانش آموخته دکترا