• صفحه اصلی
  • تأثیر رفتار شهروندي سازمانی بر کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل¬های بین المللی پارسیان استان مازندران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981021214646 بازدید : 3579 صفحه: 157 - 188

10.52547/journalitor.35756.10.20.157

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط