• صفحه اصلی
  • نقش ارزش تجربی در کیفیت ارتباط با مشتریان آژانس های مسافرتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980820193400 بازدید : 2349 صفحه: 249 - 274

10.52547/journalitor.35697.10.20.249

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط