• صفحه اصلی
  • سناريو‌های حضور گردشگران خارجی غيرمسلمان در افق 1404 در مشهد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981028214773 بازدید : 1674 صفحه: 105 - 128

10.61186/journalitor.35761.11.23.105

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط