• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر مخاطرات ادراک‌ شده در گذران اوقات فراغت بر نشاط اجتماعی گردشگران ورزشی در ایام پاندمی کووید-19

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000811274953 بازدید : 3001 صفحه: 1 - 20

10.52547/journalitor.36190.10.20.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط