• صفحه اصلی
  • هویت برند مقصد - رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000409274064 بازدید : 3241 صفحه: 101 - 130

10.52547/journalitor.36116.10.20.101

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط