• صفحه اصلی
  • طراحی مدل پویا جهت پیش‌بینی قصد سفر مسئولانه بر اساس پیچیدگی‌های نیازهای مازلو

اشتراک گذاری

آدرس مقاله