• صفحه اصلی
  • طراحی مدل پویا جهت پیش‌بینی قصد سفر مسئولانه بر اساس پیچیدگی‌های نیازهای مازلو

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000227273477 بازدید : 2488 صفحه: 47 - 72

10.52547/journalitor.36089.10.20.47

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط