• صفحه اصلی
  • سنجش عوامل مؤثر بر نگرش و گرایش فعالان گردشگری به گردشگری سبز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000617274712 بازدید : 2948 صفحه: 0 - 0

10.52547/journalitor.36143.10.20.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط