• صفحه اصلی
  • تحول معیارهای کارآفرینی اجتماعی در توسعه گردشگری روستایی استان گیلان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981114215198 بازدید : 1832 صفحه: 309 - 340

10.52547/journalitor.35766.11.22.309

نوع مقاله: پژوهشی