• صفحه اصلی
  • عوامل کلیدی موفقیت جمع سپاری در توسعه توانمندی‌های مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهر یزد)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990426238348 بازدید : 4231 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی