• صفحه اصلی
  • مدل تأثیر گردشگری الکترونیک بر خرید خدمات گردشگری و سنجش مطابقت آن با رفتار گردشگران ایرانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981016204548 بازدید : 3193 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی