مقاله


کد مقاله : 13990426238349

عنوان مقاله : نقش فرهنگ ملی ایران در تصویرسازی مقصدهای گردشگری کشور (مورد مطالعه: استان گیلان)

نشریه شماره : 15 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 535

فایل های مقاله : 772 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمّدرضا تقی زاده جورشری taghizadeh.joorshari@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 نرگس دل افروز delafrooz.n@gmail.com استادیار دکترا
3 سید محمود شبگو منصف m.n@gmail.com استادیار دکترا
4 سعید باقرسلیمی baghersalimi@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف این تحقیق، ارزیابی تأثیر آشنایی با فرهنگ یک کشور بر تصویر آن کشور نزد گردشگران خارجی می¬باشد. علاوه بر این، تلاش شد تا نقش آشنایی با فرهنگ کشور بر بهبود تصویر یک واحد جغرافیایی کوچکتر یعنی استان نیز مورد بررسی قرار گیرد. به این¬منظور، استان گیلان انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات لازم جهت آزمون سه فرضیه تحقیق، از پرسشنامه¬ای تلفیقی حاوی 24 سؤال استفاده و بین 218 نفر از گردشگران خارجی بازدیدکننده از شهرهای مختلف استان گیلان، به¬عنوان جامعه آماری تحقیق توزیع شد. در این تحقیق، با استفاده از تكنيك مدل¬یابی معادلات ساختاري، فرضیه¬ها و روابط بین متغیرهای تحقیق در محيط نرم-افزار پی ال اس مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج یافته¬ها نشان داد که آشنایی با فرهنگ ایران می¬تواند تصویر کشور و همین¬طور استان را نزد گردشگر بهبود ببخشد. علاوه بر این، تأثیر تصویر ایران بر تصویر گیلان نیز تأیید شد.