• صفحه اصلی
  • تعیین تقویم گردشگری با استفاده از شاخص اقلیمی گردشگری (TCI) و شاخص اقلیمی-تعطیلات (HCI) (مطالعه موردی: آستارا، استان گیلان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400122436279 بازدید : 341 صفحه: 251 - 276

نوع مقاله: پژوهشی