• صفحه اصلی
  • تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر تاب‌آوری سازمانی در دوران شیوع کووید-19 (مطالعه موردی: هتل‌های شهر مشهد)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400122436276 بازدید : 2369 صفحه: 167 - 194

10.52547/journalitor.36276.10.19.167

نوع مقاله: پژوهشی