• صفحه اصلی
  • اثر مسئولیت های اجتماعی بر توسعه ارزش ویژه برند مقصدهای گردشگری مورد مطالعه: شهر اصفهان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970701164519 بازدید : 5984 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی