• صفحه اصلی
  • تحلیل سطح مسئولیت پذیری اجتماعی گردشگران در روستاهای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران دهستان¬های شهرستان خواف)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396111911144260691 بازدید : 4623 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی