• صفحه اصلی
  • اثر کیفیت درک شده خدمات، رضایت و اعتماد گردشگران سلامت بر استفاده مجدد از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396111910574560690 بازدید : 6592 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی