• صفحه اصلی
  • عوامل مؤثر بر رضایتمندی و حمایت ساکنان مناطق روستایی از گردشگری (مورد مطالعه: شهرستان¬های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13951018118164514 بازدید : 6376 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی