مقاله


کد مقاله : 13990817250617

عنوان مقاله : الگوی پارادایمی خلق ارزش برند مقصدهاي گردشگری ایران

نشریه شماره : 16 فصل پاییز - زمستان 1399

مشاهده شده : 313

فایل های مقاله : 831 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 منوچهر جهانیان jahanian@usc.ac.ir استادیار دکترا
2 محمد آقایی m_aghaei@sbu.ac.ir استادیار دکترا
3 الهام واحدی eli.vahedi@gmail.com مربی دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

با توجه به جایگاه صنعت گردشگری در دنیا، رقابت در جذب گردشگر در میان مقصدهای مختلف جهان چهره­ای تنگاتنگ به خود گرفته است. امروزه همه دریافته­اند که این صنعت همانند مخزن سوختی عمل می­کند که پایان­ناپذیر است و عائدی آن در مرور زمان، قالبی تصاعدی به خود می­گیرد. در ايران باتوجه به پتانسيل بالاي گردشگري، لازم است از این منبع درآمدی نامحدود در قالب ارزش در راستای رشد و توسعه پایدار، بهره­گیری لازم گرفته شود. چرا که ارزش­آفرینی برند مقصد موجب می­شود یک مقصد در مقایسه با دیگری در جایگاه رقابتی بالاتر و نهایتا مورد انتخاب گردشگران قرار گیرد. در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسی ادبیات موجود، پرداخته شد. سپس با تکنیک مصاحبه با 18 نفر از خبرگان داده­هاي مرتبط با خلق ارزش برند مقصد استخراج شد. سپس با روش گراندد تئوری، مفاهیم استخراج و بعد مقوله­بندی آنها صورت گرفت که در نهایت الگوی پاردایمی طراحی گردید. در نتايج حاصل عواملی چون رشد اقتصادی، توسعه پایدار مقصد، جذب سرمایه و شناخت تمدن جهانی کشور به عنوان مقولات علّی خلق ارزش برند مقصد و مقولاتی چون طراحی هویت مقصد، تبلیغات، برنامه­ریزی، تأمین به عنوان راهبردها و مقولاتی مانند تنوع اقوام، ضعف قوانین و عدم الگوبرداری به عنوان مداخله­کننده در تحقق راهبردها عنوان شد. در ادامه، عوامل زمینه­ای تحقق راهبردها شامل ارث­بری مدیران، مدیریت یکپارچه، همکاری بخش دولتی و خصوصی عنوان شد. برحسب این پژوهش، پیامدهای حاصل از خلق ارزش برند مقصد شامل رشد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، رونق گردشگری، توسعه پایدار و سایر موارد عنوان شده می­باشد.